پیش دبستان و دبستان پسرانه پند

دبستان پند در سال 1372 با شعار پویایی نشاط دانایی تاسیس شد.

ما در دبستان پند با بهره گیری از نیروهای متعهد ،متخصص و جوان به آموزش و پرورش همه جانبه ی فرزندانمان میپردازیم.

در دبستان پند دانش آموزان در دپارتمان های مختلف مانند زبان ، لگو ، ورزش ، خوش نویسی ، نقاشی و مهارت های زندگی آنچه را برای آینده خود لازم دارند می آموزند.

بیشتر با ما آشنا شوید

اخبار

پیش دبستان و دبستان پسرانه پند


اطلاعیه

پیش دبستان و دبستان پسرانه پند


ارتباط با ما

پل های ارتباطی ما با شما