لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

همکاران آموزشی

ردیف نام  نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی سابقه کار

1

سارا

مطاعی

مربی پیش دبستان

کاردانی گرافیک

6 سال

2

مهدیه سادات

سجادیه

مربی پیش دبستان

کارشناسی تربیت بدنی

4 سال

3

معصومه

کدخدای فرد

مربی پیش دبستان

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

6 سال

4

فاطمه 

عسگری فراهانی

مربی پیش دبستان

کاردانی معماری

1 سال

5

مهسا

اسکندری

معلم پایه اول

کارشناسی تربیت مربی پیش دبستانی

3 سال

6

رباب

فرهمند

معلم پایه اول

کارشناسی آموزش ابتدایی

25 سال

7

خدیجه

زمانی

معلم پایه اول

کاردانی تکنولوژی آموزشی

17 سال

8

آذر

عاکف

معلم پایه اول

کارشناسی مدیریت دولتی

 

9

محبوبه

اسماعیلی

معلم پایه دوم

دیپلم علوم اقتصادی

18 سال

10

مهناز

محمدنظر

معلم پایه دوم

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

18 سال

11

مزگان

انصاری پور

معلم پایه سوم

کارشناسی علوم تربیتی

19 سال

12

محدثه

کشاورز

معلم پایه سوم

کارشناسی آموزش ابتدایی

18 سال

13

ماه منیر

علی حسینی

معلم پایه سوم

دیپلم انسانی

 

14

مریم

امیرعضدی

معلم پایه سوم

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

 

15

مرضیه

بختیاری

معلم پایه چهارم

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

8 سال

16

پروانه

زارع

معلم پایه چهارم

کارشناسی حسابداری

7 سال

17

مرضیه

حدادسامانی

معلم پایه چهارم

کارشناسی ریاضی

6 سال

18

ناهید

زارع

معلم پایه ی پنجم

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

17 سال

19

سولماز

ریاضی

معلم پایه پنجم

کارشناسی ارشد  فیزیک

15 سال

20

خدیجه

علی اکبری

معلم پایه پنجم

کارشناسی ادبیات

29 سال

21

طیبه

ملایی

معلم پایه ششم

کارشناسی ریاضی کاربردی

 

22

ساره

آستیاژپور

معلم پایه ششم

کارشناسی زبان و  ادبیات فارسی

12 سال

23

سعیده

نظری

معلم پایه ششم

کارشناسی  ارشد برنامه ریزی آموزشی

12 سال

24

مهدی

پوشنه

معلم پایه ششم

کارشناسی ارشد نفت 

7 سال

 25

سید محمد

زرهانی

معلم پایه ششم

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

 

26

ریحانه

اخگری

کامپیوتر

دانشجوی کارشناسی ارشدنرم اقزار

 

27

میثم

چاله چاله

ورزش

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

 

28

امیر

جلیلوند

خوشنویسی

کارشناسی عکاسی

5 سال

29

اکرم

کوچکی

نقاشی

کارشناسی صنایع دستی

 

30

مولود

حسن پور

نقاشی

کارشناسی نقاشی

 

31

فاطمه 

علی اکبری

کتابدار

فوق دیپلم مدیریت  خانواده

19 سال

32

زهرا

ولدخانی

تکنولوژیست

کارشناس ارشد شیمی آلی

5 سال

33

سمیرا

بختیاری

روابط عمومی

لیسانس مدیریت

3 سال