منو آکاردئونی
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

يادآوري فرآيند ها

۱-محوربرنامه ریزی:

۲-محورآموزش ویادگیری:

۳-محورپرورشی وفوق برنامه:

۴-محورتربیت بدنی وسلامت:

۵-محورمشارکت:

۶-محورنظارت وارزیابی،۷-محوراموراداری ومالی:

 

ومحورخلاقیت نیزنیازبه نوشتن برنامه نداردوتوسط ناظران بیرونی ارزیابی می شود.باتشکر