تب

جلسه دوم کلاس دوم. گرم کردن. آموزش درست دویدن و انجام تمرینات در مسیرهای مختلف. سرد کردن
فوتبال. گرم کردن.آموزش پا به توپ و انجام تمرینات مختلف. سرد کردن.
بسکتبال. گرم کردن. تمزینات بال هندینگ. سرد کردن.
والیبال. آشنایی با توپ. و تمرینات مربوط به آن
بدمینتون.آشنایی با راکت و نحوه ضربه زدن با صفحه راکت.

جلسه اول
گروه بندی دانش آموزان. اشنایی با معلمین. توضیح نکات مهم در کلاس و قوانین و مقررات کلاس ها. گرم کردن و انجام تمرینات اولیه