تب

درس 16 و 17 هدیه داده شد
درس 12 و 13 قرآن داده شد.
تکلیف
درس آزمون 8 هم هدیه و هم  قرآن تکمیل شود.
تحقیق صفحه 97 کتاب هدیه انجام شود.
درس 1 تا 6 هدیه و 1 تا 6 قرآن را برای جلسه ی بعد آماده باشید.

 

 

نواقص طرح 25 سوال کتبی برطرف شود.
تحقیق های جا مانده آورده شود.
روز شنبه درس های 1 تا 4 هدیه های آسمان و 1 تا 3 قرآن را آماده باشید برای مرور و نمونه سوال امتحانی

درس آزمون درس 14 هدیه های آسمان تکمیل شود.
درس 12 و 13 و 14 هدیه های آسمان پرسش میشود.
تحقیق صفحه 83 هدیه انجام شود

درس 11 هدیه داده شد و سوالات آن گفته شد.

درس آزمون درس 10 و 11 هدیه های آسمان کامل شود.

درس آزمون درس 9 قرآن کامل شود.

تحقیق صفحه 67 کتاب هدیه های آسمان ( یکی به دلخواه ) آورده شود.

جمعه ساعت 21 شب شبکه قرآن سیما برنامه ی بوستان تماشا شود.

سوالات درس 9 هدیه های آسمان داده شد.

درس 8 قرآن داده شد.

تکلیف:

* درس آزمون درس 8 و 9 هدیه و 7 و 8 قرآن تکمیل شود

* درس 9 هدیه پرسش میشود.

* درس 8 قرآن پرسش میشود.

تحقیق عزیر نبی آورده شود.

روز چهارشنبه 96/10/27 امتحان پایان ترم قرآن از درس ( 1 تا 7 ) از 20 نمره

موراد امتحانی:

1- روخوانی بصورت شفاهی به روش بخش خوانی از صفحات 23 و 32 و 47 مجوعا 10نمره

2- ترجمه مثال * بصیر : بینا

3- پیام قرآنی مثال* کل نفس بما کسبت رهینه: هر شخصی به نتیجه ی عمل خود میرسد

4- یک نکته از هزاران مثال: آیا در وجود خود اندیشه نمیکنید مثل قلب

5- قواعد مثال حروف ناخوانا امنوا* وقف :رحمه *  حروف مقطعه : الم میشود الف لام میم *   اتصالات : یقیموالصلاه
5 مورد مجموعا 10 نمره

کلربوک و کتاب قرآن کامل باشد چک میشود

با سلام و عرض ادب:

درس 4-5-6 هدیه امتحان کتبی گرفته می شود.

درس آزمون قرآن (آخرین درس)کامل شود

تحقیق: درباره ی ظهور مهدی موعود(امام زمان)تحقیق کنید.

روز 10/27 امتحان پایان ترم هدیه (درس 1تا 8)و قرآن گرفته می شود.

پایدار باشید

درس آزمون درس 6 هدیه و درس 6 قرآن سر کلاس حل شد.

پرسش از درس شش هدیه انجام شد.

تکلیف:

درس 4و5و6 هدیه های آسمان امتحان کتبی

درس 7 هدیه پیش مطالعه شود.

در رابطه با رفتار اهل بیت با خدا تحقیق کنید

درس ششم قرآن داده شد.
پیام قرآنی و یک نکته از هزاران تمرین شد.
پرسش روخوانی به روش بخش خوانی انجام شد.
تکلیف: درس 4 و 5 و 6 هدیه امتحان کتبی
درس آزمون درس 6 هدیه و درس 6 قرآن تکمیل شود.

درس6 هدیه های آسمان داده شد و سوالات درس گفته شد.
پرسش از درس 5 و 6 قرآن انجام شد.
تکلیف: درس 4 و5 و6 هدیه های آسمان امتحان کتبی
تحقیق صفحه 48 کتاب هدیه در کتاب به صورت مختصر ودر برگه ی a4 به صورت مفصل انجام شود

درس پنج قرآن داده شد.
پرسش روخوانی به روش بخش خوانی انجام شد.
تکلیفک : 
1-روز شنبه ی هفته ی آینده از درس یک تا پنج کتاب درسی قرآن امتحان کتبی ( از بخش های ترجمه ، پیام قرآنی، یک نکته از هزاران، قواعد روخوانی و قواعد وقف و حروف مقطعه و ... ) و امتحان شفاهی روخوانی به روش بخش خوانی
2-درس آزمون درس چهار و پنج قرآن تکمیل شود