تب

با سلام واحترام 

تکلیف روز شنبه :

پرسش از درس 13 از درس آزمون 8 

کاربرگ علوم تا آخر کتاب حل شود.

کتاب درسی علوم حتما آورده شود.

با سلام واحترام

تکلیف  یکشنبه :

۱- کتاب درسی علوم حتما آورده شود.

۲-کاربرگ صفحه ۴۵و۴۶ حل شود.

۳-تمرین وتکلیف درس آزمون ۸ صفحه۱۲۳و۱۲۶ نوشته شود.

توجه :

طبق برنامه دوره ای که داده شده برای فردا باید از درس ۵ تا ۸ مرور شود . 

در ضمن در روز چهارشنبه از درس ۱تا ۸ امتحان کتبی گرفته میشود.

با سلام واحترام 

دانش آموزان عزیز برای روز شنبه  باید درس آزمون ۸ وکاربرگ وپلی کپی درس ۱۱ و۱۲ را بیاورند.

در ضمن تمرین وتکلیف درس ۱۳ وکاربرگ صفحه ۴۳ و۴۴ وپلی کپی ها باید نوشته شده باشند.

کلاس ۶/۳ فقط باید کاربرگ و پلی کپی را بنویسند.

با سلام واحترام  

تکلیف روز چهارشنبه:

۱- کلاس ۶/۱ و۶/۲: کاربرگ صفحه ۴۳و۴۴ نوشته شود.

۲- پلی کپی درس ۱۲ حل شود.

۳- تمرین وتکلیف درس ۱۳صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۰ نوشته شود.

کلاس ۶/۳: فقط کاربرگ و پلی کپی را حل کنند.

توجه :به دلیل برنامه اردو روز چهارشنبه 

کلاس ۶/۱: برای روز چهارشنبه حتما  درس  آزمون  ۸ و کاربرگ وپلی کپی درس ۱۲  را همراه خود بیاورند.

کلاس ۶/۲: کاربرگ و پلی کپی درس ۱۲ را همراه داشته باشند.

با سلام واحترام

امروز در هرسه کلاس ششم درس 12 از درس آزمون 8  تدریس شد.

با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه تکالیف علوم برای هفته آینده به شرح زیر میباشد:

تکلیف شنبه 97/2/15: 

حتما درس آزمون 8 را همراه خود بیاورند./تمرین وتکلیف درس 12 از صفحه 108 تا 110 نوشته شود.

پرسش از کل درس 12 داریم.پلی کپی درس 11 حل شود.

توجه: برنامه دوره درس علوم هر هفته یکشنبه میباشد. که دانش آموزان برای یکشنبه  97/2/16 باید درس های 1 تا 4 را از پلی کپی هایی که در طی سال داده شده ودرس آزمون ها دوره کنند. واز این درس ها امتحان گرفته میشود.

با سلام واحترام 

امروز در هر سه کلاس درس ۱۱ از درس آزمون ۸ تدریس شد وپرسش کلاسی انجام شد.

توجه:

دانش آموزان عزیز به دلیل برنامه جشنواره غذا در روز شنبه برنامه درست کردن سالاد الویه را نخواهیم داشت:

لذا دانش آموزان در هر سه کلاس برای روز شنبه هیچ مواد ولوازمی را همراه خود نیاورند.

روزشنبه ۹۷/۲/۸: درس آزمون ۸ را حتما همراه بیاورند.

تکلیف روز یکشنبه :  هرسه کلاس  کاربرگ صفحه ۴۰ و۴۱ حل کنند.

کلاس ۶/۳: تکلیف صفحه ۹۹ درس آزمون ۸ را بنویسند.

با سلام واحترام 

دانش آموزان عزیز برای روز چهارشنبه :

کلاس 6/2 و6/1 : درس 11  از درس آزمون 8  تا صفحه 96 تدریس شده که  پرسش کلاسی داریم.

وتمرین وتکلیف درس 11 نوشته شود صفحه 98و99

کلاس 6/3: فقط تا صفحه 95 پرسیده میشود. و حل تمرین وتکلیف ندارند.

با سلام واحترام 

تکلیف چهارشنبه  97/1/29:

نوشتن پلی کپی فصل 10 

کاربرگ صفحه 39 و40 حل شود.

از کل  فصل 10 به صورت کتبی  یا شفاهی امتحان گرفته میشود.

پلی کپی فصل 9 که قبلا حل شده حتما همراه آورده شود.

با سلام واحترام 

تکلیف روز یکشنبه ۹۶/۱/۲۶:

از کل فصل ۱۰ پرسش کلاسی داریم.

 نوشتن تمرین وتکلیف صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۳ درس آزمون ۷ 

پلی کپی فصل ۹  حل شود .

با سلام واحترام 

امروز فصل ۱۰ از درس آزمون ۷ صفحه ۱۱۵ تا ۱۱۹ سر مشاهده موجودات ریز تدریس شد .

وبرای روز چهارشنبه این قسمت پرسیده میشود.

با سلام واحترام خدمت دانش آموزان عزیز واولیای گرامی 

سال نو را به شما عزیزان تیریک عرض میکنم وبرایتان سالی  سرشار از موفقیت وسلامتی آرزومندم.

دانش آموزان عزیز روز شنبه وسایل زیر را تهیه کنند:

سیم 40 سانت/ لامپ کوچک وسرپیچ لامپ / آرمیچر / یک عدد باتری قلمی یا کتابی/کلید قطع و وصل / 

درس آزمون 7 و گاربرگ علوم حتما آورده شود.

 

با سلام واحترام 

تکلیف روز چهار شنبه :96/12/23

 کل فصل 9 پرسیده میشود از درس آزمون 7

تمرین وتکلیف صفحه 110 و111 درس آزمون نوشته شود.

کاربرگ صفحه 35 و36 حل شود.

 

با سلام واحترام 

امروز در هر سه کلاس  ششم  ادامه فصل 9 از صفحه 99 تا 103 تدریس شد. وپرسش کلاسی صورت گرفت .

تکلیف روز یکشنبه :

تمرین وتکلیف درس آزمون صفحه 102و103 نوشته شود.

کاربرگ صفحه 35 و36 حل شود.

فصل 9 از صفحه 91 تا 103 پرسیده  میشود.

با سلام واحترام 

تکلیف روز چهارشنبه 96/12/16:

تمرین وتکلیف  درس آزمون 7 صفحه 97و98 نوشته شود.

کاربرگ علوم صفحه 33و34 حل شود.

فصل 9 از درس آزمون7  پرسیده میشود.

با سلام واحترام

امروز در هر سه کلاس ششم پلی کپی فصل 7 وگاربرگ فصل 8 حل شد .وامتحان شفاهی گرفته شد.

دانش آموزان عزیز برای روز شنبه :

حتما باید  یک عدد مقوای A3 ویک عدد چسب مایع همراه خود بیاورند.

برای روز یکشنبه 96/12/13:

پوشه علوم را تکمیل ومرتب کرده همراه خود بیاورند.

توجه:

دانش آموزان عزیز برای روز چهارشنبه 96/12/9 حتما پلی کپی فصل 7 را نوشته  وهمچنین کتاب درسی را همراه خود

بیاورند.

 

با سلام واحترام 

امروز در هر سه کلاس ششم فصل 8 از درس آزمون 6 تدریس شد .

پلی کپی فصل 6 در کلاس حل شد.

تکلیف روز چهار شنبه  96/12/9:

تمرین وتکلیف صفحه 83 درس آزمون 6 نوشته شود.

کاربرگ صفحه 31 و32 حل شود.

 از فصل 6و7  امتحان گرفته میشود.

با سلام واحترام 

امروز در هر سه کلاس ششم  تمرین وتکلیف درس آزمون وکاربرگ  فصل 7 حل شد.

دانش آموزان عزیز برای روز یکشنبه: باید پلی کپی فصل 7 را که امروز داده شد حل کنند . وپرسش کلاسی هم از کل فصل 7 داریم .

برای چهار شنبه آینده 96/12/8 امتحان از فصل 7و6 گرفته میشود.

یاد آوری:برای روز یکشنبه کتاب درسی علوم ودرس آزمون 5و6 حتما همراه آورده شود . 

پلی کپی فصل 6 و7 را حتما همراه خود بیاورند.

با سلام واحترام

امروز در هر سه کلاس ششم تدریس فصل 7 تکمیل شد.

تکلیف روز چهار شنبه:

پرسش کلاسی از کل فصل 7 (ازدرس آزمون 5 و6 ) داریم.

 نوشتن تمرین وتکلیف درس آزمون 6 صفحه 78و79

کاربرگ صفحه 29و30 نوشته شود.

پلی کپی فصل 6 را حل کرده  روز چهار شنبه همراه آورده شود.

توجه: دانش آموزان عزیز روز چهار شنبه حتما  درس آزمون 5و6 را  با هم بیاورند.

با سلام واحترام 

امروز در هر سه کلاس ششم تدریس فصل 7 از درس آزمون 5 و6 تا سر نیروی مقاومت هوا تدریس شد .

تکلیف روز یکشنبه 96/11/29:

تکلیف وتمرین درس آزمون 5 صفحه 78 تا 80 وکاربرگ صفحه 27 و28 نوشته شود .

روز یکشنبه  از فصل 7 حتما پرسش کلاسی داریم.

دانش آموزانی که پلی کپی فصل 4 را ننوشته اند روز یکشنبه آخرین مهلت برای تحویل دادن است.(که از سایت هم میتوانند پرینت بگیرند)