تب

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

طرح درس این جلسهswitch  می باشد که دانش آموزان با اعداد   tilt sensor و  motion sensor آشنا شدند و نحوه ی استفاده ی آن را برای کنترل موتور فراگرفتند.

همچنین دانش آموزان  نحوه ی کار قطعه ی gear box را آموزش دیدند.

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

طرح درس این جلسه airplane rescue می باشد که در این راستا عزیزان با انواع display آشنا شدند و tilt sensor آموزش دیدند.

سپس برنامه نویسی برای سنسورها را تمرین کردند.

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

طرح درس این جلسه دانش آموزان drumming monkey می باشد که در این راستا عزیزان با قطعه ی Cam و کاربردهای آن آشنا می شوند.

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

 دانش آموزان مبحث  smart spinner را طی دو جلسه آموزش می بینند.عزیزان طی این دو جلسه با مباحث چرخ دنده های موازی وچرخ دنده های  سرعتی آشنا می شوند سپس با مرور مباحث motin sensor و برنامه نویسی فرفره ی هوشمند خود را می سازند.

 

 

 

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

در این جلسه دانش آموزان ادامه مبحث motion sensor را آموزش دیدند  و توانستند سازه ی  تمساحی که بتواند دهانش را باز و بسته کند و غذا بجود را تکمیل کنند.

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

در این جلسه دانش آموزان motion sensor را طی دو جلسه آموزش می بینند .که درراستای این آموزش با تغییر90 درجه ای زاویه ی نیرو آشنا شدند و توانستند سازه ی  تمساحی که بتواند دهانش را باز و بسته کند و غذ را بجود بسازند.

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

دراین جلسه مبحث تغییر جهت نیروی موتور و ساخت دو پرنده که بتوانند با سرعت های مختلف و در جهت های مختلف بچرخند برای دانش آموزان توضیح داده شد سپس دانش آموزان شروع به ساخت سازه های خود به کمک برنامه نویسی در سیستم کردند.

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

در این جلسه دانش آموزان با روابط بین چرخ دنده ها و قرقره ها و انواع آن ها (سرعتی، قدرتی ،هم جهت ، خلاف جهت و .....) آشنا شدند.

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

در اولین جلسه با دانش آموزان  درمورد قوانین لگو صحبت شد.

همچنین آن ها با جعبه های لگوو برنامه نویسی آن در سایت کامپیوتر آشنا شدند و گروه بندی انجام شد.

Image result for lego education