تب

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها با شکل های مختلف انرژی و تبدیل این اشکال به یکدیگر آشنا شدند، با انرژی شیمیایی و زنجیره ی انرژی آشنا شدند. در ادامه با رها کردن وزنه از فواصل مختلف بر روی یک طرف اهرمی که ساخته بودند پرتاب شدن شیء سمت دیگر اهرم را مشاهده و مقایسه کردند و نتیجه گیری کردند که هر چه ارتفاع جسم رها شده از سطح زمین بیشتر باشد انرژی ذخیره شده در آن هم بیشتر است. در ادامه با انجام یک فعالیت کاوشگری دیگر با کمک یک فنر و وزنه ، وزنه را در اندازه های مختلف کشیدند و رها کردند و مقایسه کردند انرژی ذخیره شده در مجموعه ی جسم و فنر در کدام حالت بیشتر است و در کدام حالت فنر در ارتفاع بیشتری بالا می رود؟

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه با انجام تعدادی فعالیت بچه ها نیروهای تماسی و غیر تماسی را شناسایی کردند و با تاثیر آنها بر حرکت اشنا شدند ، با اصطکاک و نیروی مقاومت هوا آشنا شدند. فعالیت دمیدن بین دو بادکنک و ایجاد خلا را انجام دادند و سرعت ماشین روی سطح شیب دار را در حالتهای مختلف مقایسه و نتیجه گیری کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها فعالیت چهار چرخه و وزنه های مختلف را انجام دادند و وضعیت چهار چرخه را در حالت های مختلف مشاهده و مقایسه کردند. در ادامه با نیروهای غیر تماسی آشنا شدند و با مفهوم وزن و تفاوت آن با جرم آشنا شدند . با یکای اندازه گیری وزن و ابزار اندازه گیری وزن( نیروسنج) آشنا شدند و با نیروسنج کار کردند و با نیروی الکتریکی و الکتریسیته ساکن با انجام چند فعالیت آشنا شدند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

امروز بچه ها ابتدا با نیرو و اثرات نیرو بر اجسام اطراف خود آشنا شدند و با انجام فعالیت های گروهی و بازی های هدفمند مانند( طناب کشی، مچ اندازی و ...) با مفهوم نیرو آشنا شدند و آن را حس کردند. در ادامه با هل دادن میز از دو طرف با خنثی شدن اثر نیروها آشنا شدند.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه بچه ها ابتدا یک فعالیت کاوشگری انجام دادند و به مقایسه چوب تر و خشک و شکنندگی و انعطاف آنها و مقایسه آنها با لایه های زمین در هنگام زمین لرزه پرداختند. در ادامه با کمک گل رس مدلی از مخروط آتشفشان درست کردند و با قسمتهای مختلف آتشفشان آشنا شدند و با ریختن آمونیوم دی کرومات در دهانه آن و روشن کردن آن شبیه سازی از فعالیت آتشفشان انجام دادند.در ادامه با مخلوط کردن سرکه و مایع ظرفشویی و جوش شیرین گازهای آتشفشانی و گدازه ها و مواد مذاب را شبیه سازی کردند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در آزمایشگاه بچه ها با لایه های زمین، ساختمان آتشفشان و ورقه های زمین آشنا شدند. در ادامه به صورت گروهی مدلی از آتشفشان، لایه های زمین و ورقه های زمین و حرکت ورقه ها و تشکیل گسلها ساختند و با پدیده های طبیعی که در اثر حرکت ورقه های زمین به وجود می آید آشنا شدند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته ی پژوهش و آرزوی صحت و سلامتی برای همه ی پسران گلم چند فعالیت پیشنهادی مرتبط با مباحث علوم طراحی شده است. انتظار می رود با انجام این فعالیتها در جهت تثبیت مفاهیمی که در هفته های اخیر در درس علوم تدریس شد گامی موثر برداشته شود.

1- پسرم در مورد مهمترین گازهای آتشفشانی گزارشی تهیه کن و به کلاس بیاور.

2- به کمک اولیا در منزل برنج بپزید و در آن، نحوه ی جوشش و تشکیل حباب ها و ترکیدن آنها را با جوشش ماده ی مذاب ، شبیه سازی و مقایسه کن.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه بچه ها با ساختمان درونی زمین و لایه های تشکیل دهنده ی زمین (پوسته، گوشته، هسته) آشنا شدند، سپس با کمک گل رس و پارافین ذوب شده و توپ پینک پونک مدلی از کره ی زمین درست کردند. بچه ها از انجام این فعالیت بسیار لذت بردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز بچه ها در آزمایشگاه کاغذ ph درست کردند. ابتدا کلم قرمز را خورد کردند و سپس به همراه آب روی شعله قرار دادند تا بجوشد. در مرحله ی بعد آب آن را با کمک صافی جدا کردند و کاغذهای خود را که به صورت نواری بریده بودند و مدرج کرده بودند را در درون آن قرار دادند و پس از نیم ساعت آن را خارج کردند تا خشک شود و آماده شناسایی اسید و باز بشود. در ادامه باقی مانده ی آب کلم را با مواد مختلف( آبلیمو، سرکه، جوش شیرین، وایتکس، جوهر نمک و مایع صابون) مخلوط کردند و تغییر رنگ را مشاهده و مقایسه و نتیجه گیری کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه  در ادامه مبحث چگالی بچه ها با ویژگی های اجسام با جنس های مختلف آشنا شدند و با کمک ترازو به مقایسه ی جرم آنها پرداختند و از نظر استحکام هم با ضربه زدن با چکش به اجسام مختلف آنها را با هم مقایسه کردند . در ادامه با اسیدها و بازها و ویژگیهای هر کدام آشنا شدند و با کمک کاغذ ph مواد مختلف را آزمودند و مقایسه کردند.

عرض سلام و ادب و احترام 

امروز در آزمایشگاه بچه ها با انواع فلزات ، ویژگیها و کاربردهای آنها آشنا شدند، مفهوم چگالی و تفاوت آن با وزن را فهمیدند و آزمایش مقایسه چگالی ها را با آب، روغن، فلز و چوب پنبه انجام دادند و متوجه شدند هر ماده ای که چگالی کمتری از آب داشته باشد بر روی آب شناور می ماند و هر ماده ای که چگالی بیشتری از آب داشته باشد در آب فرو می رود.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه بچه ها کار بازیافت کاغذ را انجام دادند، مقواهای رنگی درست کردند. با مراحل ساخت کاغذ آشنا شدند و موارد استفاده مواد مختلف ( گچ، نشاسته،کلر، رنگ، پلاستیک) را در تهیه کاغذ متوجه شدند .

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها با انواع کاغذ و ویژگیهای هر کدام آشنا شدند و انواع کاغذ را از نزدیک مشاهده کردند( کاهی، گلاسه، روغنی، مقوا،روزنامه). در ادامه جهت تفهیم مبحث رنگبری رنگ زرد چوب در فرایند کاغذ سازی با ترکیب پرمنگنات پتاسیم و آب و سرکه و افزودن آب اکسیژنه مشاهده کردند که رنگ بنفش محلول خنثی شد و گاز دی اکسید کربن تولید شد.

 

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه پسرای گلم پس از مرور نتایج آزمایش جلسه گذشته و بحث و نتیجه گیری مجدد در ادامه ی فعالیت مرتبط با شبیه سازی پرتاب شهاب سنگ به زمین به بررسی رابطه ی ارتفاع پرتاب توپ و عمق گودال ایجاد شده در خاک پرداختند و سپس نتیجه گیری و گزارش  نویسی کردند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

آقا پسرای کلاس ششم امروز در آزمایشگاه با مسئول آزمایشگاه آشنا شدند، نکات ایمنی بازگو شد و علایم هشداردهنده نمایش داده شد. بچه ها با مفهوم هر علامت و پیامی که به ما میدهد آشنا شدند و سپس سوالات خود را مطرح کردند. در ادامه بچه ها با روش علمی جهت حل مسائل روزمره و مراحل آن آشنا شدند، فرضیه سازی کردند و آزمایش و نتیجه گیری کردند. با انداختن توپ و تیله از ارتفاعهای گوناگون و سرعتهای مختلف در خاک، گچ و آب برخورد شهاب سنگ به زمین را شبیه سازی کردند و با مشاهده نتایج و مقایسه و نتیجه گیری فرضیه های خود را بررسی کردند.