تب

دوره دروس ترم اول کتاب مطالعات اجتماعی همراه با طرح سوال درس به درس توسط دانش آموزان در کلاس

تکلیف هر سه پایه: مطالعه دروس 12 تا 24 کتاب مطالعات اجتماعی جهت آمادگی برای آزمون ترم آخر

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان

شش2

تمرین و تکلیف درس آزمون 8 درس 22 و 23 و 24 در کلاس خوانده و پاسخ داده شد.

تکلیف: مطالعه دروس 5 تا 15

شش1و3

تمرین و تکلیف درس آزمون 8 درس 23 و 24 در کلاس خوانده و پاسخ داده شد.

تکلیف: مطالعه دروس 5 تا 15 

 

شش2

درس خرمشهر در دامان میهن به همراه کاربرگه 28 و فعالیت های 1،3،4،6 در کلاس اجرا شد.

دانش آموزان در دروس 1 تا 5 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

درس آزمون درس 21 در کلاس پاسخ داده شد.

تکلیف: مطالعه دروس 5 تا 10

شش1و3

درس خرمشهر در دامان میهن به همراه کاربرگه 28 و فعالیت های 1،3،4،6 در کلاس اجرا شد.

دانش آموزان در دروس 1 تا 5 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

تکلیف: مطالعه دروس 5 تا 10

 

شش3

درس آزمون8 درس 21 و درس 22 درکلاس انجام شد.

تکلیف: مطالعه دروس 1 تا 5، نمونه سوالات پاسخ داده شود، تمرین درس 23 درس آزمون پاسخ داده شود.

شش1

درس آزمون8 درس 21 و درس 22 درکلاس انجام شد.

تکلیف: مطالعه دروس 1 تا 5، نمونه سوالات پاسخ داده شود، تمرین درس 23 درس آزمون پاسخ داده شود.

شش2

نمونه سوالات درس 1 و 2 در کلاس کار شد.

تکلیف: مطالعه دروس 1 تا 5،تمرین درس 22و23 درس آزمون پاسخ داده شود.

با آرزوی ایامی خوش برای شما عزیزان

شش2

برگزاری آزمون مبتکران

شش1

درس خرمشهر در چنگال دشمن تا آخر درس تدریس شد، فعالیت 3،4،5،6،7 در کلاس انجام شد.

شعر ممد نبودی که به شهید محمد جهان آرا اشاره دارد در کلاس پخش شد.

شش3

شعر ممد نبودی که به شهید محمد جهان آرا اشاره دارد در کلاس پخش شد.

دروس 1 تا 5 در کلاس دوره شد.

به فعالیت 7 درس 23 پاسخ داده شد.

تکلیف برای سه پایه: درس آزمون 8 درس بیست و یک پاسخ داده شود، درس 1 تا 5 مطالعه شود.

 

شش 1و2و3

کتاب تفکروپژوهش دانش آموزان بررسی شد.

فعالیت درس 22 مطالعات اجتماعی بررسی شد.

نمونه سوالات نهایی درس مطالعات اجتماعی در کلاس کار شد.

تکلیف: فصل 10 و11 درس مطالعات اجتماعی در منزل مطالعه شود.

شش2

تفکروپژوهش: به سوالات درس تپه کوچک، میمون گرانبها و شکلی دیگر به روش پرسش و پاسخ و بحث گروهی پاسخ داده شد، فعالیت در خانه درس کیمیاگر بررسی و پاسخ داده شد.

مطالعات اجتماعی: درس مبارزه ی مردم ایران با استعمار همراه با فعالیت 1و2و کاربرگه 27 در کلاس انجام شد.

تکلیف:

تفکر:فعالیت درخانه درس تپه کوچک و میمون گرانبها در منزل انجام شود، کتاب تفکر و پژوهش تکمیل شود.

یاداوری: کتاب تفکر و پژوهش روز چهارشنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مطالعات: فعالیت 3 و 4 درس مبارزه ی مردم ایران با استعمار در منزل انجام شود.

شش1و3

تفکر و پژوهش: به سوالات درس شکلی دیگر و کیمیاگر پاسخ داده شد.

مطالعات اجتماعی: درس مبارزه ی مردم ایران با استعمار همراه با فعالیت 1و2و کاربرگه 27 در کلاس انجام شد.

تکلیف:

تفکر:فعالیت درخانه درس شکلی دیگروکیمیاگر در منزل انجام شود، کتاب تفکر و پژوهش تکمیل شود.

یاداوری: کتاب تفکر و پژوهش روز چهارشنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مطالعات: فعالیت 3 و 4 درس مبارزه ی مردم ایران با استعمار در منزل انجام شود.

 

 

 

شش 1و3

درس آزمون 7 درس 20 در کلاس انجام شد.

شش2

نمایش فیلم مارگیرواژدها، تپه کوچک و میمون گرانبها از درس تفکروپژوهش و پاسخ به سوالات درس کیمیاگر،تمرین درس آزمون 7 درس 20 در کلاس پاسخ داده شد.

تکلیف: درس 17 تا 20 کتاب مطالعه شود.

پایه ششم

درس آزمون 7 درس 19 در کلاس پاسخ داده شد.

تکلیف: درس 17،18،19،20 مطالعه شود، تمرین درس آزمون 7 درس20 در منزل پاسخ داده شود، روز شنبه بررسی خواهد شد.

یاداوری: روز شنبه کتاب تفکر و پژوهش به همراه داشته باشید.

پایه ششم

مطالعات اجتماعی: از فصل ایستادگی در برابر بیگانگان درس استعمار چیست، به همراه فعالیت1 و کاربرگه 26 در کلاس انجام شد.

درس آزمون 7 درس 18 در کلاس پاسخ داده شد.

تکلیف: تمرین درس 19 درس آزمون 7 در منزل انجام شود. دروس 17،18،19 مطالعه شود.

شش 2 

مطالعات اجتماعی: درس مطالعه موردی به همراه فعالیت 1 در کلاس انجام شد.

درس آزمون 7 درس 17 در کلاس پاسخ داده شد.

تفکرو پژوهش: نمایش فیلم کیمیاگر و شکلی دیگر

تکلیف: انجام فعالیت2 درس مطالعه موردی و انجام فعالیت در خانه درس تفکر در منزل، درس آزمون تمرین درس 18 در منزل انجام شود.

شش 1و3

مطالعات اجتماعی: درس آزمون 7 درس 17 در کلاس پاسخ داده شد.

تفکر و پژوهش: درس تپه ی کوچک با روش پرسش و پاسخ و نمایش فیلم پاسخ داده شد، و درس شکلی دیگر و کیمیاگر نمایش داده شد.

تکلیف: انجام فعالیت در خانه درس تفکر در منزل، درس آزمون تمرین درس 18 در منزل انجام شود.

میلاد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائل
صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
و هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر
را به همه مادران عزیز تبریک و تهنیت می گویم.

 

 نتیجه تصویری برای تبریک روز زن

شش2

برگزاری آزمون مبتکران

تکلیف:مطالعات: درس آزمون 7 درس 17 قسمت تمرین در منزل انجام شود.

شش1 

مطالعات: درس20 به همراه فعالیت1 در کلاس انجام شد.

تکلیف:درس آزمون 7 درس 17 قسمت تمرین در منزل انجام شود،فعایت2 درس20به دلخواه قسمت الف یا ب انجام شود.

شش3

مطالعات: درس20 به همراه فعالیت1 در کلاس انجام شد.

تکلیف:درس آزمون 7 درس 17 قسمت تمرین در منزل انجام شود،فعایت2 درس20به دلخواه قسمت الف یا ب انجام شود.

تفکروپژوهش: دروس تپه ی کوچک و میمون گرانبها به همراه نمایش فیلم و بحث و گفتگو در کلاس کار شد.

 

 

 

شش3

درس آزمون 6 درس 16 در کلاس انجام شد.

درس همسایگان ما تا آخر صفحه 102 به همراه فعالیت 2،3،4،5 به اجرا درآمد.

دانش آموزان در دروس 11 تا 17 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

شش2و1

شش3

مطالعات: درس آزمون 6 درس 16 در کلاس انجام شد.

درس همسایگان ما تا آخر صفحه 102 به همراه فعالیت 2،3،4،5 به اجرا درآمد.

تفکر: درس میمونهای گرانبها اجرا شد.

یاداوری: دروس 11 تا 17 جهت آمادگی آزمون مبتکران مطالعه شود.

با آرزوی موفقیت شما عزیزان

 

شش 2و1

مطالعات اجتماعی: درس آزمون 6 درس 15 در کلاس انجام شد.

درس همسایگان ما تا آخر صفحه 99 در کلاس اجرا شد.

درس 13 تا 16 پرسیده شد.

شش3

مطالعات اجتماعی: درس آزمون 6 درس 15 در کلاس انجام شد.

درس همسایگان ما تا آخر صفحه 99 در کلاس اجرا شد.

تفکر: تا آخر صفحه 68 در کلاس به اجرا درآمد.

 

 

شش 1،2،3

درس دریا،نعمت خداوندی تا آخر صفحه 96، به همراه فعالیت 4،5،6 در کلاس به اجرا درآمد.

درس آزمون6 درس 14 در کلاس انجام شد.

تکلیف: درس 13و14و15و16 مطالعه شود.

یاداوری: روز شنبه دروس 13تا16 پرسیده می شود.

با آرزوی ایامی خوش برای عزیزانم

شش 2و3

مطالعات اجتماعی: درس دریا و نعمت خداوندی به همراه فعالیت 1و2و3 تا صفحه 94 در کلاس اجرا شد.

تفکروپژوهش: درس آخرخط به همراه نمایش فیلم در کلاس انجام شد.

شش1

مطالعات اجتماعی: درس دریا و نعمت خداوندی به همراه فعالیت 1و2و3 تا صفحه 94 در کلاس اجرا شد.

تفکروپژوهش: درس آخرخط با روش پرسش و پاسخ در کلاس انجام شد.

تکلیف: کادر خانه درس تفکر انجام شود، درس 13و14و15و16 مطالعه شود.

یادآوری: چهارشنبه درس 13 تا 16 پرسیده می شود.

 

شش1و3

مطالعات اجتماعی: درس ویژگی های دریای ایران به روش بحث گروهی و نمایش کره زمین در کلاس اجرا شد، فعالیت 1 و کاربرگه 21 و 22 و 23 در کلاس انجام شد.

شش2

مطالعات اجتماعی: درس ویژگی های دریای ایران به روش بحث گروهی و نمایش کره زمین در کلاس اجرا شد، فعالیت 1 و کاربرگه 21 و 22 و 23 در کلاس انجام شد.

تفکر و پژوهش: درس لی لی حوضک به همراه نمایش فیلم به اجرا درآمد.

تکلیف: درس 14 و 15 و 16 مطالعات اجتماعی مطالعه شود.

 

شش2

مطالعات: درس آزمون5 در کلاس تکمیل شد.

تفکر: درس پلنگ ها و گوزن ها در کلاس انجام شد.

شش1

مطالعات: درس آزمون5 در کلاس تکمیل شد.

تفکر: درس پلنگ ها و گوزن ها و درس یک اتفاق عجیب در کلاس انجام شد.

شش3

مطالعات: درس آزمون5 در کلاس تکمیل شد.

تفکر: درس پیوستگی و درس پلنگ ها و گوزن ها در کلاس انجام شد.

تکلیف: دانش آموزان عزیز جهت آمادگی آزمون مبتکران که در روز دوشنبه برگزار خواهد شد، درس 10 تا 13 مطالعات در ایام تعطیل مطالعه شود.

با آرزوی موفقیت شما عزیزانم