تب

Image result for lego education iran

 با سلام و احترام

طرح درس " هلی کوپتر " طی دو جلسه ارائه و تدریس می شود.

بدین صورت که دانش آموزان طی دو جلسه با مکانیزم های مختلف هلی کوپترها، نحوه ی پرواز آنها آشنا می شوند و سپس نحوه استخراج دو نیرو محرک از یک موتور را آموزش میبینند.

و در نهایت سازه ی هلی کوپتری می سازند که هر دو پره ی آن حرکت می کند.

 

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید.(نمایش فیلم سازه ی هلی کوپتر)

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید.(نمایش فیلم سازه ی هلی کوپتر)

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید.(نمایش فیلم سازه ی هلی کوپتر)

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید.(نمایش فیلم سازه ی هلی کوپتر)

 

Image result for lego education iran

 با سلام و احترام

طرح درس این جلسه و جلسه بعد " سطل زباله " می باشد که در این راستا دانش آموزان استفاده صحیح از قرقره ها و چرخ دنده ها را آموزش دیدند و سپس سازه ی سطل زباله ای را ساختند که وقتی داخل آن پر باشد درب آن دیگر باز نشود.

 

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید. (نمایش فیلم ساخت سطل زباله )

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید.(نمایش فیلم ساخت سطل زباله)

Image result for lego education iran

 با سلام و احترام

 طرح درس این دو جلسه حل مسئله ی ماشین کنترلی می باشد.

روند اجرایی بدین صورت است که دانش آموزان با چگونگی حرکت انواع (دیفرانسیل جلو و عقب ) آشنا می شوند سپس با برنامه نویسی سازه ی سازه ی ماشینی می سازند که به مانع رسید متوقف شود.

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید.(نمایش فیلم ماشین کنترلی)

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید.(نمایش فیلم ماشین کنترلی)

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید.(نمایش فیلم ماشین کنترلی)

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

در این جلسه پیرامون مبحث cam توضیح داده شد. سپس دانش آموزان شروع به ساخت سازه ی یک پرنده کردندو برنامه نویسی آن بدین صورت می باشد که دم آن را رو به پایین فشار می دهیم هر دوبال پرنده تکان می خورد.

 

Image result for lego education iran

با سلام واحترام

در این جلسه دانش آموزان با هدف آشنایی با حرکت دورانی، خطی و قطاعی سازه ی قایقی را که به جلو و عقب حرکت میکند را ساختند.

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

در جلسه ی اول دانش آموزان گروه بندی شدند.

قوانین کلاس و gear box یادآوری شد.

سپس آن ها با استفاده از مکانیزم برگشت ناپذیر برای ساخت یک غول که با برخورد وسیله ای به آن از جای خود بلند شود سازه ی خود را گروهی ساختند.