تب

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه تعدادی ابزار در اختیار بچه ها گذاشتیم  و آنها به صورت گروهی در مورد آنها تبادل نظر کردند و در مورد اینکه هر وسیله چگونه کار را آسان می کند صحبت کردند و در هر وسیله تکیه گاه و محل نیرو و محل جسم را مشخص کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در آزمایشگاه پس از بحث و گفتگو پیرامون سطح شیب دار با کاربرد آن در زندگی روزمره و نقشی که در آسانتر کردن کارها دارد آشنا شدند. سپس با انجام یک فعالیت کاوشگری به اندازه گیری و مقایسه طول کش وصل شده به کتاب در شیب های مختلف پرداختند و به رابطه میان طول کش و سطح شیب و نیروی لازم برای کشیدن پی بردند . در ادامه با کمک قرقره و نی و کاموا قرقره درست کردند و با آن وزنه ها را جابه جا کردند و با نقش قرقره به عنوان یک ماشین ساده در جابه جا کردن اجسام پی بردند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها با دیدن فیلم های آموزشی با اهرم و قسمت های مختلف آن آشنا شدند. با انجام فعالیت مرتبط به ارتباط تغییر فاصله جسم از تکیه گاه و مقدار نیروی لازم برای بلند کردن جسم پی بردند و وزن تقریبی اجسامی که داشتند را با کمک اهرم دست سازشان محاسبه کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها ابتدا با کمک لوحه های آموزشی  با پوست و گیرنده های سرما و گرما ، فشار و حس آشنا شدند سپس با انجام یک فعالیت کاوشگری به مشاهده و مقایسه حساسیت قسمت های مختلف پوست دست پرداختند. در انتها با خط بریل آشنا شدند و نمونه ای از آن تهیه کردند.

 

 

 

 

 

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه با کمک لوحه های آموزشی در مورد ساختمان زبان ، حس چشایی و چگونگی انتقال پیام از طریق عصب های موجود در زیر جوانه های چشایی روی زبان با بچه ها صحبت کردیم. همچنین در مورد ساختمان بینی، حس بویایی و عصبها و انتقال پیام به مغز از طریق لوحه ها با بچه ها صحبت کردیم. در ادامه آزمایش تشخیص طعم میوه های رنده شده با بینی باز و بسته را انجام دادیم.

 

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه در رابطه با ساختمان گوش و قسمتهای مختلف گوش فیلم آموزشی نمایش داده شد، سپس با کمک مولاژ بچه ها با گوش و قسمتهای مختلف آن آشنا شدند و با کمک لیوان و پلاستیک مدلی از گوش درست کردند. در ادامه برای پاسخ به سوال ( چرا خداوند به انسان دو گوش داده؟) فعالیت جهت یابی صدا با کمک یک گوش بسته را انجام دادند.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه ابتدا فیلمی آموزشی در مورد ساختمان چشم به بچه ها نشان داده شد و سپس با مولاژهای چشمی که در اختیارشان قرار دادیم با بخش های تشکیل دهنده چشم و محل قرار گرفتن هر کدام و کارایی هر قسمت آشنا شدند. در ادامه  با مفهوم بقای دید آشنا شدند و در مورد خطای دید با آنها صحبت کردیم و فعالیت نشانه گیری با دو چشم بسته و یک چشم باز را مشاهده کردیم.

 

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه بچه ها با رابطه استخوان، ماهیچه و مفصل آشنا شدند. با ماهیچه های ارادی و غیر ارادی و مفصل و غضروف و کارکرد آنها آشنا شدند. سپس با کمک مقوای رنگی، کاموای رنگی و دکمه مدلی ساختند که کوتاه شدن ماهیچه و کشیده شدن استخوان و حرکت آن را نشان می داد.

 

 

 

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه بچه ها با ساختان دست انسان آشنا شدند و با کمک مقوا و نی و کاموا ساختمان دست را درست کردند. با چسباندن نی در قسمت مفاصل و رد کردن کاموا از درون نی ها زمانی که نخ ها را می کشیدند انگشتها حرکت می کردند. با کشیده شدن تاندونها و حرکت انگشتان آشنا شدند.

عرض سلام و ادب و احترام

ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته ی پژوهش و آرزوی صحت و سلامتی برای همه ی پسران گلم چند فعالیت پیشنهادی مرتبط با مباحث علوم طراحی شده است. انتظار می رود با انجام این فعالیتها در جهت تثبیت مفاهیمی که در هفته های اخیر در درس علوم تدریس شد گامی موثر برداشته شود.

1- پسرم لیستی از ماهیچه هایی که در بدن انسان وجود دارند تهیه کن و آنها را با توجه به ارادی و غیر ارادی بودن کارکردشان در دودسته قرار بده.

2- با کمک قرقره و کاموا مدلی از ستون مهره ها و نخاع بساز و گزارشی در مورد نقش ستون مهره ها در حفاطت از نخاع تهیه و به کلاس ارائه کن.

 

 

 

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در ادامه مبحث فسیلها بچه ها با کمک صدف هایی که در آزمایشگاه داشتیم و با قرار دادن آنها در لیوان یونولیتی و مابین لایه هایی از خاک  و ماسه و خاک رس و ریختن آب روی آن نمونه ای از یک فسیل پنهان شده را ساختند و همانند یک زمین شناس پس از خشک شدن به کشف بقایای فسیل خود پرداختند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها با فسیلها ، چگونگی تشکیل و کاربرد آنها آشنا شدند. با کمک گل رس و با منتقل کردن اثر دستان خود روی آن به اندازه گیری و مقایسه ی فسیل ساخته شده ی خود و دیگر اعضای گروه پرداختند. در انتها با کمک گچ فسیل درست کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در آزمایشگاه بچه ها با کانون عدسی آشنا شدند و یاد گرفتند فاصله ی کانونی در ذره بین های مختلف با هم متفاوت هست. در ادامه با مشاهده ی تصاویر مختلف شعله ی شمع و حرکت دادن ذره بین بین شمع و صفحه ی کاغذی تصاویر بزرگتر، کوچکتر و وارونه ای از شعله را مشاهده کردند. در فعالیت کاوشگری بعد تصاویری را که روی کاغذ کشیده بودند از پشت لیوان خالی و پر از آب مشاهده کردند و تصاویر را به صورت مستقیم، وارونه بزرگتر و وارونه کوچکتر مشاهده کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه پسران گلم با نور، ویژگیهای آن، شکست نور ، طیف نور و چگونگی تشکیل رنگین کمان آشنا شدند. با کمک منشور و چراغ قوه رنگین کمان درست کردند و با تجزیه ی نور و رنگهای تشکیل دهنده ی آن آشنا شدند و در اداوه با ذره بین و کاربرد و ویژگیهای آن اشنا شدند و با کمک لیوان خالی و پر از آب ذره بین درست کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه در ادامه مباحث مرتبط با تغییرات شیمیایی بچه ها با آبلیمو روی برگه A4 نامه نامرئی نوشتند و یاد گرفتند نوشته های خود را اگر در برابر گرما قرار دهند تغییر رنگ می دهد و واکنش شیمیایی رخ میدهد. در ادامه یک تغییر شیمیایی دیگر را تجربه کردند و با مخلوط کردن سرکه و جوش شیرین گاز دی اکسید کربن تولید کردند و بادکنکهای خود را با کمک آن باد کردند.

د

 

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در ادامه مبحث تغییرات مواد، بچه ها با تغییر شیمیایی و نشانه های آن آشنا شدند. سپس فعالیت پودر کردن، حل کردن و سوزاندن حبه قند را انجام دادند و در مورد تغییر ایجاد شده و اینکه هر تغییر در کدام دسته قرار میگیرند تبادل نظر کردند. در انتها نیمرو درست کردند و نوش جان کردند و با مقایسه ی تخم مرغ خام ، آبپز و نیمرو به طور کامل با تغییر فیزیکی و شیمیایی و نشانه های هر کدام آشنا شدند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه  بچه ها با تغییرات فیزیکی و شیمیایی و تفاوتهای این دو تغییر آشنا شدند. بچه ها به صورت گروهی با مواد اولیه ای که در اختیار داشتند( نخ، کاغذ، نی، چسب) و تغییراتی که در این مواد دادند بادبادک درست کردند و در نهایت در گروههای خود در مورد اینکه هر کدام از مواد اولیه چه تغییری کردند بحث و تبادل نظر کردند و به این نتیجه رسیدند که ساخت بادبادک یک تغییر فیزیکی است.

 

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه پسرای گلم یک فعالیت کاوشگری دیگر انجام دادند. بچه ها با کاغذ و نی هواپیما درست کردند و به صورت گروهی تغییراتی در آن ایجاد کردند سپس هر گروه با 4 مدل هواپیمای مختلفی که درست کرده بودند به حیاط مدرسه رفتند و بعد از فرضیه سازی در مورد سرعت و زمان ماندگاری در آسمان و طول مسافت طی شده هر کدام از مدلهای خود به آزمودن فرضیه های خود پرداختند و نتیجه گیری کردند.

 

 

عرض سلام و ادب و احترام

پسرای گلم امروز در آزمایشگاه با مسئول آزمایشگاه آشنا شدند، نکات ایمنی بازگو شد و علایم هشداردهنده نمایش داده شد. بچه ها با مفهوم هر علامت و پیامی که به ما میدهد آشنا شدند و سپس سوالات خود را مطرح کردند. در ادامه بچه ها یک فعالیت کاوشگری انجام دادند و یاد گرفتند در بررسی یک مسئله تشخیص دهند چه چیزی را تغییر میدهند و چه چیز را ثابت نگه میدارند و اندازه میگیرند، فرفره های کاغذی درست کردند و با بازی با فرفره های کاغذی مختلف و مشاهده فرود آمدن آنها و استدلال عوامل مختلف موثر در سرعت فرود آنها  فرضیه سازی و نتیجه گیری کردند.