تب

Image result for lego education iran

طرح درس این جلسه  "حل مسئله ی تاب" می باشد که دانش آموزان باید تابی بسازند که کاملا ایمن و مستحکم باشد و حرکت رفت و برگشتی داشته باشد.

 

 

 

Image result for lego education iran

در این جلسه دانش آموزان با حل مسئله ی قایق پارویی تندرو رو به رو شدند که  نوع اتصال درست در پاروی قایق را فراگرفتند و سازه ی قایقی ساختند که بتواند در کمترین زمان به خط پایان برسد.

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

طرح درس این جلسه دانش آموزان " روز گرم " می باشد

که در این راستا آن ها مساحت ، سطح مقطع ، مکانیزم پنکه ها ، چگونگی تولید باد و نوع حرکت یک پنکه ی خوب را آموزش می بینند و در نهایت سازه ی خود را می سازند.

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

در این جلسه دانش آموزان با انواع انرژی آشنا شدند سپس انتقال نیرو روی سطح شیب دار را آموزش دیدند و در نهایت شروع به ساخت سازه ی ماشین پرتاب کننده کردند.

 

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید.(نمایش فیلم  ماشین پرتاب کننده )

 

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

در این جلسه دانش آموزان حل مسئله ی قایق بادبانی را داشتند که مبحث مساحت را مرور کردند و سپس از آن در ساخت بادبان قایق استفاده کردند.

 

 

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

دانش آموزان طی دو جلسه مباحث چرخ دنده ، پایه ، پیرو و ترکیب چرخ دنده های سرعتی را آموزش می بینند. سپس شروع به ساخت سازه ی فرفره زمینی می کنند و در نهایت توسط مربی فرفره های خود را به معرض نمایش واقدام به برگزاری مسابقه می کنند.

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

در این جلسه دانش آموزان حل مسئله ی پل را داشتند که براساس آن با ساختار پایدار ، اندازه گیری و ساخت ایمن آشنا شدند و سازه های خود را به صورت گروهی ساختند.

 

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

در این جلسه دانش آموزان با هدف ساخت الا کلنگ با مفاهیم

  • اهرم نوع اول و کاربرد آن
  • اجزای اهرم
  • تکیه گاه
  • بازوها

آشنا شدند و به صورت گروهی سازه های خود را ساختند.

 

Image result for lego education iran

 با سلام و احترام

در این جلسه کلاس سومی ها با هدف ساخت فرفره بادی با مفاهیم

مساحت و اصطکاک آشنا شدند و شروع به ساخت سازه کردند.

 

 

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

درجلسه اول برای دانش آموزان در مورد قوانین کلاس صحبت شد.

و با جعبه های لگو و گروه بندی آشنا شدند.