تب

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در آزمایشگاه بچه ها با غلبه بر نیروی جاذبه زمین آشنا شدند و با کمک آهنربا و گیره های فلزی فعالیت های جالب و هیجان انگیزی انجام دادند و بسیار لذت بردند. سوزن را به صورت معلق در هوا نگه داشتند و گیره کاغذ درون بشر آب را با کمک آهنربا از بشر خارج کردند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها با نیروهای غیر تماسی از جمله نیروی بین دو آهنربا و نیروی جاذبه آشنا شدند. یاد گرفتندکره زمین همه اجسام را به سمت خود می کشد و نیروی بین قطب های ناهمنام به صورت کشش و نیروی بین قطب های همنام به صورت هل دادن است. در ادامه بچه ها با تفاوت وزن و جرم و یکای اندازه گیری وزن و ابزار اندازه گیری وزن ( نیروسنج) آشنا شدند .

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در آزمایشگاه بچه ها به حیاط رفتند و با ورزشها و بازیهای گروهی به صورت عملی با نیرو و انواع و حالات مختلف نیرو آشنا شدندو طناب کشی کردند، مچ اندازی و پینک پنک بازی کردند. در انتها با کشیدن و هل دادن اجسام سنگینی که در حیاط بود با تاثیراتی که نیرو بر اجسام وارد میکند آشنا شدند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها یاد گرفتند که برای به حرکت در آوردن جسم باید آن را بکشند یا هل دهند و با کشیدن و هل دادن به جسم نیرو وارد می کنند. بچه ها با مثالهایی از زندگی خودشان به این مسئله پی بردند که نیرو گاهی سبب حرکت، گاهی موجب توقف، گاهی تغییر شکل و گاهی تغییر جهت جسم می شود. سپس به صورت گروهی با کاغذ باطله، فویل و خمیربازی قایق درست کردند و در ظرف آب قرار دادند و با فوت کردن از جهات مختلف با اثرات مختلف نیرو آشنا شدند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در ادامه مبحث آینه ها بچه ها فیلم آموزشی مرتبط را مشاهده کردند و مجددا در مورد انواع آینه ها و ویژگیهای آنها بحث و تبادل نظر کردیم. در ادامه با قرار دادن دو عدد آینه در زاویه های مختلف و دیدن جسم در آنها به رابطه تعداد تصاویر و تغییر زاویه دو آینه پی بردند و با کمک یک مداد شکلهای هندسی مختلف درست کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه بچه ها در آزمایشگاه با انواع آینه ( تخت، محدب، مقعر) و ویژگیهای تصویر در هر کدام آشنا شدند و با کاربرد هر کدام بر حسب ویژگیهای آن آشنا شدند. در ادامه انواعی از آینه ها در اختیار آنها قرار گرفت تا با دیدن تصویر در آنها و مقایسه تصاویر با هم نتیجه گیری کنند. در انتها با لوله و فویل و بادکنک مدلی از آینه درست کردند.

عرض سلام وادب و احترام

 در این جلسه بچه ها با نور و ویژگیهای آن آشنا شدند. با چگونگی دیدن اجسام در اثر برخورد نور به جسم و بازگشت نور به چشم آشنا شدند. در ادامه با کمک چراغ قوه و تابش نور آن به سطوح صاف و ناصاف با بازتاب منظم و نامنظم نور آشنا شدند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته ی پژوهش و آرزوی صحت و سلامتی برای همه ی پسران گلم چند فعالیت پیشنهادی مرتبط با مباحث علوم طراحی شده است. انتظار می رود با انجام این فعالیتها در جهت تثبیت مفاهیمی که در هفته های اخیر در درس علوم تدریس شد گامی موثر برداشته شود.

1- پسرم درباره ی برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی آب و مشکلات حاصل از آن تحقیق کن و در قالب گزارش به کلاس بیاور.

2- کتابی را در جایی تاریک ( زیر پتو، اتاق تاریک، انباری و ...) باز کن و بگو آیا می توانی نوشته های آن را بخوانی یا خیر؟ سپس چراغ قوه یا موبایل را روشن کن و مشاهدات خود را با هم مقایسه کن و به همراه نتیجه گیری بنویس و برای ارائه در کلاس آماده کن.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در آزمایشگاه بچه ها با نفوذپذیری آب در خاکهای مختلف، چگونگی تشکیل آبهای زیرزمینی و مراحل تصفیه آب آشنا شدند. در ادامه با کمک ماسه، سنگریزه و شن دستگاه تصفیه آب درست کردند و مشاهده کردن چگونه آب گل آلود پس از خروج از دستگاه تصفیه آبی که درست کرده بودند صاف و شفاف شد.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در آزمایشگاه به پسران گلم کیسه های پلاستیکی دادیم و از آنها خواستیم روی کیسه ها تصویری از چرخه ی آب را رسم کنند و با رسم پیکان جهت چرخه را نشان دهند و برای هر پیکان هم تعریفی بنویسند در نهایت درون کیسه های بچه ها آب رنگی ریختیم و چرخه ی آب آنها کامل شد.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه پسران گلم ابتدا با ترازوهایی که در منزل درست کرده بودند به اندازه گیری حبه های قند و اجسام کوچک دیگر پرداختند و سپس  با چرخه ی آب آشنا شدند و در مورد ارزش آب و میزان آب شیرین موجود روی کره ی زمین  با مقایسه ی سطح خشکی ها و آبها به بحث و تبادل نظر پرداختند. در ادامه بچه ها با فرایند میعان آشنا شدند و از نزدیک آن را مشاهده کردند. در انتها با کمک یخ و آب گرم ابر درست کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها با مفهوم جرم و تفاوت آن با وزن آشنا شدند. انواع ترازو( دیجیتال ، کفه ای، آشپزخانه) را مشاهده کردند و با واحد اندازه گیری جرم آشنا شدند. سپس به تخمین جرم اجسامی که در اختیارشان قرار دادیم پرداختند و با اندازه گیری آن با ترازوهایی که در اختیار داشتند به  بررسی و مقایسه پرداختند. در ادامه یک ترازوی دو کفه ای با کمک هم در آزمایشگاه ساختیم و قرار شد بچه ها هفته آینده در خانه ترازو بسازند و به همراه خود به آزمایشگاه بیاورند.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه بچه ها با اندازه گیری حجم مایعات و جرم جامدها آشنا شدند. ابتدا با کمک یک پارچ آب و چند لیوان مختلف میزان آب پارچ را اندازه گیری کردند و علت تفاوت را بررسی و بیان کردند و در ادامه با مشاهده ی مایعات موجود در بازار با مفهوم لیتر آشنا شدند و به تخمین حجم مایعات درون ظرفها پرداختند و آن را با ظرف مدرج سنجیدند و مقایسه کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه در ادامه مبحث حالات مختلف مواد بچه ها  با تبدیل حالات مختلف مواد آشنا شدند. اثر گرم کردن و سرد کردن را بر نمونه هایی از مواد با انجام آزمایشها و فعالیتهای مناسب بررسی کردند. فرایند انجماد، ذوب، تبخیر و میعان را از نزدیک مشاهده کردند و در انتها حباب بازی کردند و با ویژگیهای حالت گازی ماده بیشتر آشنا شدند.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در آزمایشگاه بچه ها با حالات مختلف مواد (جامد، مایع، گاز) ، ویژگیهای هر کدام، کاربردهای  هر ماده در زندگی و طریقه ی قرار گرفتن مولکولهایی آنها با کمک مدلهای مولکولی آشنا شدند و خودشان با مدلهای مولکولی به ساخت حالات مختلف مواد پرداختند و کاربرگ مرتبط با آن را تکمیل کردند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در آزمایشگاه بچه ها به صورت گروهی سالاد ماکارونی درست کردند، با مواد اولیه و ارزش غذایی هر کدام از مواد آشنا شدند و برای سالمتر شدن سالاد به جای ژامبون از سینه ی مرغ و به جای سس از ترکیب سس و ماست استفاده کردند. در نهایت سالاد خوشمزه ای را که درست کرده بودند نوش جان کردند و بسیار لذت بردند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه با پسرای گلم در مورد هرم موادغذایی، گروه های مختلف مواد غذایی، ارزش غذایی هر گروه و میزان مصرف هر کدام صحبت کردیم. تصاویر مرتبط و لوح فشرده آموزشی نمایش داده شد.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه با توجه به اهمیت مبحث حواس پنجگانه در مشاهده علمی در موردحواس پنجگانه صحبت کردیم و در ادامه  حس شنوایی و عضو مرتبط با این حس معرفی شد  و برای پاسخ به سوال چرایی وجود دو گوش در انسانها آزمایش جهت یابی صدا با یک گوش را انجام دادند و بسیار لذت بردند. سپس فعالیت فریب چشم را انجام دادیم و بچه ها با پدیده بقای دید آشنا شدند و در نهایت لوح فشرده فندق با موضوع حس بینایی و شنوایی نمایش داده شد.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه پسرای گلم با مسئول آزمایشگاه، وسایل و محیط آزمایشگاه آشنا شدند. نکات ایمنی مطرح شد و علائم هشدار دهنده نمایش داده شد و با مفهوم هر علامت و پیامی که به ما میدهد آشنا شدند. بچه­ ها سوالات خود را مطرح کردند و سپس با واژه آزمایشگاه، آزمایش و مشاهده آشنا شدند ودرباره تفاوت مشاهده با مشاهده علمی صحبت کردیم. پیرامون حواس پنجگانه تبادل نظر کردیم و برای پیدا کردن پاسخ اینکه چرا خداوند به انسانها دو چشم داده است آزمایش نشانه گیری با یک چشم بسته را انجام دادیم.