تب

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها با چرخه زندگی کرم ابریشم و مراحلی که طی می کند تا تبدیل به پروانه شود آشنا شدند. در ادامه فیلم آموزشی مرتبط با آن را مشاهده کردند و با کمک ماکارونی در اشکال مختلف و مروارید مراحل چرخه را روی کاغذ کولاژ کردند و چسباندند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها با کمک وسایل بازیافتی که در کلاس جمع آوری کرده بودند به کلاژ تصاویر حیوانات مختلف پرداختند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها یاد گرفتند هر گیاهی دانه و میوه ی ویژه خود را تولید می کند دانه ها از نظر شکل ، اندازه، رنگ و وزن با هم تفاوت دارند . در ادامه ظرفی حاوی مخلوطی از دانه ها و حبوبات مختلف در اختیارشان قرار دادیم و بچه ها با مشاهده و طبقه بندی دانه ها با نام و کاربرد هر کدام آشنا شدند و آنها را در دسته های جداگانه روی کاغذ چسباندند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه در مورد انواع سوخت و این موضوع که منابع سوخت تمام شدنی هستند با بچه ها صحبت کردیم و این موضوع که جایگزین کردن نور و گرمای خورشید و باد و ....به جای سوخت ها باعث حفظ منابع سوخت شده و از آلودگی هوا جلوگیری می کند. در ادامه فیلم آموزشی مرتبط مشاهده کردند و نقاشی های خلاقانه مرتبط با موضوع کشیدند.

عرض سلام و ادب و احترام

 در این جلسه با بچه ها در مورد انواع منابع سوخت و استفاده و کاربرد هر کدام صحبت کردیم. در ادامه با کمک مواد بازیافتی ماشین بادکنکی درست کردیم و بعد از چند مرحله عیب یابی و رفع اشکال بچه ها با هم مسابقه دادند.

عرض سلام و ادب و احترام 

امروز در آزمایشگاه بچه ها با نور، ویژگیهای نور و پیام رسان بودن آن آشنا شدند. سپس به حیاط مدرسه رفتیم و بچه ها سایه های اجسام مختلف را مشاهده کردند و سایه بازی کردند و با عبور نور از اجسام با جنس های مختلف آشنا شدند و رابطه فاصله جسم تا منبع نور با اندازه سایه را کشف کردند. در ادامه ساعت آفتابی درست کردند و تئاتر سایه ای اجرا کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز درباره صدا و نور با بچه ها صحبت کردیم. با صداها و نورهای خوشایند، ناخوشایند، پیام رسان و آزار دهنده آشنا شدند. در ادامه با انجام فعالیت های مرتبط به تولید صداهای نازک و کلفت و بلند و کوتاه پرداختند و به مقایسه و استدلال پرداختند. در ادامه به صورت گروهی بازی کردند و با کمک وسایلی که در اختیار داشتند( زنگوله، سوت، بوق، ساز دهنی) پیامهای رمزگذاری شده را به گروه مقابل منتقل کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته ی پژوهش و آرزوی صحت و سلامتی برای همه ی پسران گلم چند فعالیت پیشنهادی مرتبط با مباحث علوم طراحی شده است. انتظار می رود با انجام این فعالیتها در جهت تثبیت مفاهیمی که در هفته های اخیر در درس علوم تدریس شد گامی موثر برداشته شود.

1- پسرم به صداهای محیط اطراف خود با دقت گوش کن و آنها را به دو دسته ی مفید و مخل دسته بندی کن و در قالب گزارش به کلاس بیاور.

2- سه بطری بردار و در بطری ها با ارتفاع های مختلف آب بریز، سپس در درون بطری ها فوت کن و صداهای تولید شده را با هم مقایسه کن.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در آزمایشگاه بچه ها با کمک مقوا و کاموای سفید و قرمز مدلی از دماسنج درست کردند و با کمک دماسنج هایی که ساخته بودند دماهای مختلف را نشان دادند و بسیار لذت بردند. در ادامه به صورت گروهی به کاشت بذر سبزی پرداختند و ریحان و شاهی کاشتند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه پسران گلم یاد گرفتند زمین به دور خورشید می چرخد و فصلها به وجود می آید و اختلاف زاویه ی تابش خورشید به زمین باعث می شود دمای قسمتهای مختلف زمین متفاوت باشد. آنها همچنین  با باد ، دلایل تشکیل باد و ویژگیهای آن آشنا شدند و فهمیدند باد جهت و سرعت دارد. در ادامه فرفره های رنگی درست کردند و با آن سرعت وزش باد را اندازه گیری کردند و با ساخت بادنما به صورت گروهی جهت وزش باد را تعیین کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه پسران گلم با دماسنج، انواع و کارکرد آن آشنا شدند. در ادامه با اندازه گیری دمای آب درون بشری که روی چراغ الکی قرار داده شده بود در فواصل مختلف زمانی و مقایسه آنها با یکدیگر با تغییر دمای آب به صورت تدریجی آشنا شدند. در ادامه دماسنجی را در سایه و دماسنج دیگر را در زیر چراغ مطالعه قرار دادند و دمایی را که هر کدام نشان میداد در فواصل مختلف اندازه گیری و مقایسه کردند . در انتها دانه هایی را که با خود به مدرسه آورده بودند در ظرف آب قرار دادند و مرحله ی اول کاشت دانه را به صورت گروهی انجام دادند و قرار بر این شد که ادامه مراحل را در خانه انجام دهند و گزارش تهیه کنند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها با حرکت زمین به دور خود و خورشید آشنا شدند و با کمک چراغ قوه و کره ی زمین یاد گرفتند که همیشه یک طرف زمین به طرف خورشید و طرف دیگر پشت به خورشید است و چرخش زمین به دور خود روز و شب را به وجود می آورد. سپس با روش ایفای نقش حرکت وضعی زمین را اجرا کردند. در ادامه با قرار دادن چراغ مطالعه در وسط کلاس و سپس بردن آن به بیرون از کلاس بچه ها یاد گرفتند که نور و گرمای خورشید در تمام طول روز یکسان نیست.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در آزمایشگاه بچه ها با آلودگی آب، منابع ، پیامدها و راهکارهای پیشگیری از آلودگی آبها آشنا شدند. تصاویر مرتبط با آن را مشاهده کردند و انیمیشن آلودگی آب را دیدند. با مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه آشنا شدند و با کمک دستگاه تصفیه آب خانگی موجود در آزمایشگاه آب گل آلود را تصفیه کردند و طریقه ی ساخت دستگاه تصفیه آب خانگی  را یاد گرفتند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه پسران گلم در کلاس دوم با دلایل، پیامدها و راهکارهای جلوگیری از آلودگی هوا آشنا شدند. تصاویر مرتبط با آن را مشاهده کردند،  انیمیشن دیدند و آزمایش دود در شیشه و آلودگیهای بدجنس را انجام دادند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه مبحث طبقه بندی را داشتیم. ابتدا کمی در مورد آن با بچه ها صحبت کردیم و سپس تعدادی وسیله در اختیار آنها قرار دادیم و بچه ها در گروه های خود بحث و تبادل نظر کردند و اشیا را طبقه بندی کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

با پسران گلم روز دوشنبه که به ورزشگاه انقلاب رفتند قرار گذاشتیم بوستان  ورزشگاه را  مشاهده دقیق بکنند( استفاده از همه حواس) و هر آنچه برایشان جالب هست از محیط جمع آوری کنند و یادداشت برداری کنند و امروز در آزمایشگاه در مورد مشاهدات و ... آنها با هم صحبت کردیم و کاربرگ مرتبط با آن تکمیل شد.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز گل پسرای کلاس دومی با حواس پنجگانه و عضو مربوط به هر حس آشنا شدند و شعر حواس را دسته جمعی خواندند و لذت بردند. سپس آزمایش مربوط به حس بویایی را با بو کردن سرکه، دارچین، گلاب و عرق نعنا انجام دادند. در ادامه حس چشایی را با چشیدن مزه شوری، شیرینی و ترشی آزمودند و حس لامسه را با لمس گرمی، سردی، نرمی و زبری تجربه کردند و در نهایت لوح فشرده فندق با موضوع حواس را مشاهده کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه پسرای گلم با مسئول آزمایشگاه، وسایل و محیط آزمایشگاه آشنا شدند. نکات ایمنی مطرح شد و علائم هشدار دهنده نمایش داده شد و با مفهوم هر علامت و پیامی که به ما میدهد آشنا شدند. بچه ­ها سوالات خود را مطرح کردند و سپس با کمک ذره بین وسایل و محیط را با دقت مشاهده کردند و یادداشت برداری کردند و نقاشی هر آنچه برایشان جالب بود را کشیدند.