تب

با سلام و احترام

طرح درس این جلسه " مسافران گرسنه  " می باشد.

اهداف :

 • آشنایی با انواع وسیله نقلیه
 • بیان نظرات
 • تقویت مهارت حل مسئله
 • تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت
 • تقویت اعتماد به نفس
 • تقویت حس مسئولیت پذیری
 • خلاقیت
 • پشتکار
 • ایجاد علاقه به کار گروهی
 • کمک به یکدیگر
 • اهمیت زمان

در ابتدا برای دانش آموزان در مورد طرح درس قصه گفته شدو  گفتگو انجام شد.سپس عزیزان شروع به ساخت سازه های خود به صورت انفرادی کردند و بعد از آن به مرحله ی تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

با سلام و احترام

طرح درس این جلسه " خانه و ساختمان " می باشد.

اهداف :

 • آشنایی با خانه های مختلف ، مقایسه و طبقه بندی آنها
 • بیان نظرات
 • تقویت مهارت حل مسئله
 • تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت
 • تقویت اعتماد به نفس
 • تقویت حس مسئولیت پذیری
 • خلاقیت
 • پشتکار
 • ایجاد علاقه به کار گروهی
 • کمک به یکدیگر

در ابتدا برای دانش آموزان در مورد طرح درس قصه گفته شدو  گفتگو انجام شد.سپس عزیزان شروع به ساخت سازه های خود به صورت انفرادی کردند و بعد از آن به مرحله ی تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

 

با سلام و عرض ادب

طرح درس این جلسه " پری دریایی"  می باشد.

اهداف :

 • آشنایی با محیط زیر آب و دریا
 • آشنایی با حیوانات آبزی
 • استفاده از قوه تخیل
 • مهربانی
 • کنجکاوی
 • تقویت کار با دست
 • بیان نظرات
 • تقویت مهارت حل مسئله
 • تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت
 • تقویت اعتماد به نفس
 • تقویت حس مسئولیت پذیری
 • خلاقیت
 • پشتکار
 • ایجاد علاقه به کار گروهی  
 • در ابتدا برای دانش آموزان در مورد فروشگاه قصه گفته شدو در مورد طرح درس گفتگو انجام شد.
 • سپس عزیزان شروع به ساخت سازه های خود به صورت انفرادی کردند و بعد از آن به مرحله ی تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

با سلام و عرض ادب

طرح درس این جلسه " فروشگاه "  می باشد.

اهداف :

 • مهارت دست ورزی
 • بیان نظرات
 • مهارت حل مسئله
 • تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت
 • تقویت اعتماد به نفس
 • خلاقیت
 • پشتکار
 • مقایسه انواع مواد غذایی
 • ایجاد علاقه به کار گروهی
 • مسئولیت پذیری

درابتدا قصه ای راجع به فروشگاه گفته شد در حین قصه گویی سوال هایی راجع به طرح درس پرسیده شد.

سپس دانش آموزان سازه هایشان را به صورت فردی ساختند و پس از آن به تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

 

با سلام و عرض ادب

طرح درس این جلسه اعضای بدن می باشد.

اهداف :

آشنایی با اعضای بدن (اعضای داخلی : قلب و مغز و .....) (اعضای خارجی: دست وپا و ....)

 • اهمیت اعضای بدن
 • مهارت دست ورزی
 • بیان نظرات
 • تقویت مهارت حل مسئله
 • تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت
 • تقویت اعتماد به نفس
 • خلاقیت درمراقبت از اعضای بدن
 • پشتکار

در این جلسه در مورد اعضای بدن و اهمیت آن ها صحبت شد و دانش آموزان سازه های خود را به صورت فردی ساختند.

 

با سلام و احترام

در این جلسه طرح درس جغرافیا می باشد.

اهداف این جلسه :

آشنایی با بافت های مختلف جغرافیایی (کویر، قطب ، جنگل )

آب و هوا و پوشش گیاهی

انواع پوشاک در این مناطق

وسایل نقلیه مختلف

تقویت کار با دست

بیان نظرات

تقویت مهارت حل مسئله

تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت

اعتماد به نفس

پشتکار

توجه به نظم و قانونمندی طبیعت

در این جلسه با توجه به اهداف در مورد شرایط مختلف جغرافیایی گفتگو شد و سوالاتی در مورد طرح درس پرسیده شد.

سپس دانش آموزان سازه هایشان را به صورت گروهی ساختند .درنهایت  شروع به تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

 

 

با سلام و احترام

در این جلسه با دانش آموزان پایه اول در مورد اهداف زیر

 • مشاغل
 • اهمیت هر کدام
 • ابزار و وسایل
 • بیان نظرات
 • برقراری ارتباط و مشارکت

 صحبت شد و در انتها سازه هایشان را به صورت فردی ساختند.

 

 

با سلام و احترام

در این جلسه کلاس اولی ها با اهداف زیر آشنا شدند :

 • آشنایی با ارتفاع
 • مفهوم استحکام و محکم بودن
 • بلندی و کوتاهی
 • برقراری ارتباط
 • مشارکت
 • بیان نظرات
 • کارگروهی
 • و مشارکت داشتن

و در انتها دانش آموزان سازه های خود را به صورت گروهی ساختند.

Image result for lego education iran

باسلام و احترام

در این جلسه برای تحقق اهداف زیر برای  دانش اموزان قصه گفته شد.

آشنایی با حیوانات

شرایط زندگی آن ها

کمک به حیوانات

مهارت کار با دست

چگونگی برقراری ارتباط و مشارکت

و در انتها پسران عزیز سازه های خود را به صورت فردی ساختند.

 

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

در این جلسه پسران عزیزمان  با علائم راهنمایی و رانندگی و  شهر بی قانون آشنا شدند و صحبت کردند و در انتها سازه های خود را به صورت فردی ساختند.

 

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

 • در این جلسه کلاس اولی ها با مفاهیم  اهداف زیر آشنا شدند :
 • آشنایی با اعضای خانواده و فامیل و جایگاه هر کدام
 • چگونگی برقراری ارتباط
 • مشارکت با دیگر اعضا
 • احترام به اعضا خانواده
 • توجه به مسئولیت اعضا خانواده

و در انتها سازه های خود را ساختند.