تب

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه در ادامه مبحث خاک بچه ها با گل رس کار کردند و اشکال مختلف و زیبایی درست کردند. در ادامه در مورد شغل سفالگری و ابزار مورد استفاده در این شغل با بچه ها صحبت کردیم.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها ابتدا با انواع خاک و ویژگیهای هر کدام آشنا شدند و به مشاهده دقیق و مقایسه انواع خاک پرداختند، با انواع موجوداتی که زیر خاک زندگی می کنند آشنا شدند و سپس با انجام فعالیتی به مقایسه نفوذپذیری آب در خاکهای مختلف پرداختند و با ویژگیهایی که یک خاک مناسب برای کشاورزی باید داشته باشد آشنا شدند. در ادامه فیلم آموزشی مرتبط با انواع خاک و فواید خاک را مشاهده کردند.

 

 

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در آزمایشگاه تعدادی سنگ در اختیار بچه ها قرار دادیم و بچه ها در گروه های خود با توجه به ویژگیهای مختلف سنگها آنها را دسته بندی کردند. در ادامه به صورت گروهی اشکال مختلفی درست کردند. در انتها با تعدادی ابزار ساده که در آزمایشگاه داشتیم آشنا شدند و خودشان در مورد ابزارها و ویژگیها و کاربرد هر کدام توضیح دادند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه با بچه ها در مورد آب، موارد استفاده از آب، فواید آب، جانوران آبزی و مشاغل مرتبط با آب صحبت کردیم و با کمک مدلی که در آزمایشگاه موجود بود چرخه آب را برای بچه ها توضیح دادیم. در ادامه فیلم آموزشی آب، آب زندگی را مشاهده کردند و نقاشی جانوران آبزی را کشیدند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها با قرار دادن برگهای مختلف زیر کاغذ و کشیدن مداد روی آن کار چاپ برگ را انجام دادند و با رگبرگها و اجزای برگ آشنا شدند و به نوعی یک فعالیت دست ورزی هم انجام دادند. در ادامه در مورد مراحل رشد دانه لوبیا با هم گفتگو انجام دادیم و گیاهانی که در آزمایشگاه  داشتیم را از نزدیک مشاهده کردند و سپس نقاشی مراحل رشد دانه لوبیا و قسمتهای مختلف گیاه را کشیدند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه به معرفی رنگهای گیاهی و خوراکی پرداختیم و بچه ها با طریقه ساخت رنگهای گیاهی از قسمتهای مختلف گیاهان آشنا شدند و کاربرد رنگهای گیاهی در رنگرزی خامه های قالی را فهمیدند. در ادامه با کمک چغندر، زردچوبه، رناس، حنا و چایی آبرنگ گیاهی ساختیم و به رنگ آمیزی طرح قالی پرداختند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته ی پژوهش و آرزوی صحت و سلامتی برای همه ی پسران گلم چند فعالیت پیشنهادی مرتبط با مباحث علوم طراحی شده است. انتظار می رود با انجام این فعالیتها در جهت تثبیت مفاهیمی که در هفته های اخیر در درس علوم تدریس شد گامی موثر برداشته شود.

1- پسرم خود را به جای یک گیاه تصور کن و انتظارات خود را از انسانها بیان کن و در قالب یک گزارش به کلاس بیاور.

2- در طول یک هفته مواردی از رفتارهای نادرستی که با گیاهان در اطراف خود مشاهده می کنی را ثبت کن و در کلاس برای دوستانت ارائه کن.

3- با کمک بزرگترها به وسیله ی مواد خوراکی که در منزل موجود هست (کلم، چغندر، زردچوبه، اسفناج و ...) آبرنگ بساز و همرا خودت به آزمایشگاه بیاور.

 

عرض سلام و ادب و احترام

امروز بچه ها در آزمایشگاه به مشاهده ی دقیق گیاهانی که در آزمایشگاه داشتیم پرداختند و با قسمتهای مختلف گیاه آشنا شدند. در ادامه با کمک بچه ها دانه های لوبیا را که از قبل خیس کرده بودیم بین دستمال مرطوب قرار دادیم و اولین مرحله کاشت دانه را شروع کردیم. سپس برگهایی را که بچه ها جمع آوری کرده بودند و به کلاس آورده بودند را در اختیارشان قرار دادیم تا بعد از مشاهده و مشورت گروهی برگها را دسته بندی کرده و روی مقوا بچسبانند.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در آزمایشگاه در ادامه ی مبحث دنیای جانوران بچه ها با طبقه بندی جانوران با توجه به شباهتها و تفاوتهای آنها آشنا شدند. ابتدا بچه ها گروه بندی شدند و به هر گروه تعدادی برچسب داده شد سپس از آنها خواسته شد با مشورت با یکدیگر و بحث و تبادل نظر با هم حیوانات را دسته بندی کنند و بر روی مقوایی که قسمت بندی شده بود در دو دسته ی متفاوت بچسبانند. یک گروه از آنها به طبقه بندی (اهلی، وحشی)، گروه دوم به (پستاندار و تخم گزار ) و گروه سوم به( پرندگانی که پرواز می کنند و پرندگانی که پرواز نمی کنند) حیوانات خود را دسته بندی کردند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در آزمایشگاه بچه ها  با اهمیت وجود جانوران و تاٌثیر آنها در زندگی انسانها آشنا شدند. یاد گرفتند موجودات زنده رشد می کنند، غذا می خورند، به آب و هوا نیاز دارند و شباهتها و تفاوتهایی با یکدیگر دارند در ادامه به هر کدام از آنها یک حیوان اسباب بازی داده شد، پس از مشاهده دقیق آن هر کدام از بچه ها حیوان خود را برای دوستانش معرفی کرد و ویژگیهای آن حیوان( غذا، پوشش بدنی، محل زندگی، نوع حرکت و ...) را توصیف کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز پسران گلم در ادامه ی درس سالم باش، شاداب باش با خوراکیهای مفید و غیر مفید آشنا شدند، انیمیشن آموزشی مرتبط مشاهده کردند و با مشاهده ی تصاویر مرتبط به طبقه بندی خوراکیها پرداختند. در ادامه به همراه بچه ها به حیاط مدرسه رفتیم و به ورزش و بازیهای گروهی پرداختیم( طناب کشی، مسابقه دو، مچ اندازی) امروز به بچه ها خیلی خوش گذشت.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در آزمایشگاه دانش آموزان با عوامل موثر در سلامتی از جمله ورزش و بازی، تغذیه، بهداشت فردی و جمعی، پیشگیری، ایمنی، خواب و استراحت و وظایف خویش در قبال حفظ سلامتی آشنا شدند. در ادامه از مربی بهداشت مدرسه خانم عسگری دعوت کردیم به آزمایشگاه آمدند و در مورد بهداشت دهان و دندان با بچه ها صحبت کردند ، فیلم آموزشی دیدند و با کمک مسواک و نخ دندان و مولاژ دندان روش صحیح مسواک زدن را با بچه ها تمرین کردند.

ممنون و سپاسگزار از خانم عسگری عزیز.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در ادامه مبحث حواس پنجگانه به کمک لوحه های آموزشی بچه ها را با عضو مرتبط با هر حس و کارکرد و قسمتهای مختلف آن حس آشنا کردیم. در ادامه پس از آشنایی بچه ها با پرزهای چشایی و نقش هر قسمت از زبان در تشخیص یکی از مزه ها کاربرگ مرتبط با آن نیز انجام شد، و بچه ها با مدلی که از ساختمان گوش ساخته شده بود با ارتعاش پرده گوش در اثر صدا و انتقال امواج صوتی به مغز آشنا شدند.

 

 

 

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه با بچه ها درباره ی حواس پنجگانه صحبت کردیم، عضو مرتبط با هر حس معرفی شد و بچه ها با چشمهای بسته با کمک حس چشایی به تشخیص مزه ها( شوری، ترشی، شیرینی) و با کمک حس بویایی به تشخیص بوهای مختلف( گلاب، سرکه، عرق نعنا) و با کمک حس لامسه به تشخیص(سردی، گرمی)، ( زبری، نرمی)، (صافی، ناصافی) اشیاء پرداختند. در نهایت لوح فشرده مرتبط با حواس را مشاهده کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه در مورد سایه ها با بچه ها صحبت کردیم.  ابتدا با کمک کره زمین و چراغ مطالعه جهت تابش خورشید در ساعتهای مختلف روز را با هم مشاهده کردیم و سپس به حیاط مدرسه رفتیم و پسرای گلم کلی سایه بازی کردند و سایه های خود را دیدند و بازی کردند و در ادامه سایه یکی از بچه ها روی بنر کشیده شد و ظهر هم مجدد سایه را کشیدند و با سایه صبح مقایسه کردند و نتیجه گیری کردند. در نهایت به آزمایشگاه برگشتیم و فعالیت اجسام زیر آب و روی آب را انجام دادیم.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه پسرای گلم با مسئول آزمایشگاه، وسایل و محیط آزمایشگاه آشنا شدند. نکات ایمنی مطرح شد و علائم هشدار دهنده نمایش داده شد و با مفهوم هر علامت و پیامی که به ما میدهد آشنا شدند. بچه­ ها سوالات خود را مطرح کردند و سپس آزمایش مشاهده گوجه فرنگی را انجام دادند و با کمک ذره بین با دقت گوجه فرنگی درسته و برش خورده را مشاهده کردند و سپس تصویر آن را کشیدند. در انتها مسابقه ای بین بچه ها برگزار شد و به صداهای مختلف که توسط مربی در آزمایشگاه پخش میشد خوب گوش کردند و تشخیص دادند چه صدایی را شنیده اند.