تب

باسلام و احترام

پسرهای عزیزم درس اتا ۱۰اجتماعی را با دقت مطالعه کنید.

شاد باشید.

باسلام  واحترام

پسرهای عزیزم کاربرگ تمرینی ریاضی رابا دقت انجام  دهید.

فایل مورد نظر را از این قسمت دانلود کنید.

شاد باشید.

با سلام و احترام

پسرهای گلم فعالیت های زیر را انجام دهید.

-کتاب فارسی خود را مطالعه کنید.

-کاربرگ تمرینی فارسی را انجام دهید.

شاد و سلامت باشید.

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم برای امروز فعالیت های زیر را انجام دهید.

-کاربرگ ریاضی را انجام دهید.

-یک انشا با موضوع(چگونه می توانیم یک روز خوب داشته باشیم)،در دفتر فارسی بنویسید.

شاد و سلامت باشید.

 

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم،از درس اول تا اخر فارسی هر کلمه ای که ارزش املایی دارد در دفتر فارسی بنویسید.

-درس ۱۰تا ۱۷ فارسی را مطالعه کنید.(معنی کلمات،درک مطلب و...)

شاد و سلامت باشید.

با سلام و احترام

 پسرهای عزیزم،فعالیت های زیر را انجام دهید.

-کاربرگ ریاضی را انجام دهید‌

-درس ۱تا ۷ فارسی را با دقت مطالعه کنید.(معنی کلمات،درک مطلب و..‌)

شاد و سلامت باشید.

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم،امروز کتاب علوم را با دقت مطالعه کنیدو کاربرگ علوم را برای تمرین بیشتر انجام دهید.

-فایل مورد نظر را با کلیک بر روی این قسمت دانلود بفرمایید.

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم،فایل آموزشی امروز،مرور و یادآوری فصل ۱۲و۱۳ کتاب علوم می باشد.بعد از مشاهده ی فایل فعالیت های خواسته شده را انجام دهید.

-فعالیت خواسته شده در فایل آموزشی را انجام دهید.

-از درس ۱۵-۱۶-۱۷کتاب فارسی املا بنویسید.

-پیک شماره ی ۲۸ را انجام دهید.

شاد و پیروز باشید.

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم،فایل آموزشی امروز مربوط به دوره ی ۳ درس قرآن می باشد.لطفا فایل را مشاهده کنید وفعالیت های زیر را انجام دهید.

-از درس ۱۱تا۱۵ ،سه آیه به دلخواه خود انتخاب کنید وروخوانی کنید و همه ی نکات مربوط به وقف و اتصالات را رعایت کنید وبه صورت ویس برای معلم خود ارسال کنید.(پسرهای عزیزم اگر آیه ها کوتاه بود،تعداد آیه هارا بیشتر کنید).

-درس۱۱تا ۱۵ قرآن را مطالعه کنید.(معنی لغات،پیام های قرآنی و ...)

-از درس ۱۲-۱۳-۱۴ فارسی،یک صفحه املا بنویسید.

-درس ۱تا ۱۰ هدیه ها را مطالعه کنید.

شاد و پیروز باشید.

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم،فایل آموزشی امروز،یادآوری فصل چهارم کتاب ریاضی شماست.لطفا فایل را مشاهده کنید و فعالیت های زیر را انجام دهید.

-کاربرگ ریاضی را انجام دهید.

-یک صفحه املا از درس ۱۰ ،۱۱ بنویسید.

شاد و سلامت باشید.

 

با سلام و احترام

پسرهای عزیز،فایل آموزشی امروز مربوط به درس ۱۹ کتاب هدیه های آسمانی می باشد،فایل را مشاهده کنید و فعالیت های زیر  را انجام دهید.

-کاربرگ هدیه های آسمانی را انجام دهید.

-از درس ۶-۷فارسی املا بنویسید.

-درس ۵تا ۱۰قرآن را مطالعه کنید.(معنی کلمات و پیام های قرآنی).

شاد و سلامت باشید.

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم، فایل آموزشی امروز مربوط به یادآوری و مرور فصل سوم ریاضی می باشد.فایل را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های زیر را انجام دهید.

-تمرینات فایل آموزشی را انجام دهید.

-کاربرگ ریاضی را انجام دهید.

-معنی کلمات و پیام های قرآنی ۵درس اول کتاب قرآن را بخوانید.

شاد و پیروز باشید.

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم فایل آموزشی امروز را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های زیر را انجام دهید.

-فعالیت خواسته شده در فایل آموزشی را انجام دهید.

-از درس ۴و ۵ کتاب فارسی املا بنویسید.

-درس ۱۵-۱۶-۱۷ کتاب فارسی را با دقت مطالعه کنید.

در پناه خدا باشید.

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم فایل آموزشی امروز مربوط به درس پانزدهم کتاب قرآن شما می باشد.فایل را مشاهده کنید و فعالیت های زیر را انجام دهید.

-درس قرآن را همراه با فایل صوتی که برای شما فرستاده می شودروخوانی کنید.

-درس ۱۶تا ۱۸ کتاب هدیه های آسمانی و۱۴تا آخر درس ۱۵ کتب قرآن را مطالعه کنید.

-از سه درس اول کتاب فارسی ،یک صفحه املا بنویسید.

در پناه خدا باشید.

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم،فایل آموزشی امروز حل تمرین و یادآوری فصل ۱و۲ کتاب ریاضی می باشد.با دقت مشاهده کنیدو فعالیت های زیر را انجام دهید.

-سوالات فایل‌آموزشی را همراه با معلم انجام دهید.

-کاربرگ ریاضی را انجام دهید.

-اجتماعی فصل ۱و۲ مطالعه شود.

در پناه خدا باشید.

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم فایل آموزشی امروز درس هجدهم کتاب هدیه های آسمانی است،با دقت مشاهده کنید و فعالیت خواسته شده را انجام دهید.

-کاربرگ هدیه را انجام دهید.

-صفحات۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰کتاب ریاضی را انجام دهید.

-صفحات ۹۲-۹۳-۹۴کتاب قرآن را رو خوانی کنید.

-علوم درس ۱۲ و ۱۳ را مطالعه کنید.

شاد و سلامت باشید.

با سلام واحترام

پسرهای عزیزم فایل آموزشی امروز (شعر نیایش) را مشاهده کنید وفعالیت های خواسته شده را انجام دهید.

-کتاب نگارش درس۱۷ را تکمیل بفرمایید.

-کتاب ریاضی صفحات ۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷ را انجام دهید.

-صفحات ۸۹-۹۰-۹۱کتاب قرآن را روخوانی کنید.

-درس ۱۳و ۱۴ فارسی را مطالعه کنید.

در پناه خدا باشید.

با سلام و احترام

پسرهای گلم،فایل امروز مربوط به فصل هفتم ریاضی هست،با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام دهید.

-صفحات ۱۴۲تا۱۴۴ کتاب ریاضی را انجام دهید.

-صفحات ۸۶-۸۷-۸۸ کتاب قرآن را روخوانی کنید.

-درس ۱۱تا ۱۵ هدیه های آسمانی را مطالعه کنید.

شاد و پیروز باشید.

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم،فایل آموزشی امروز فصل ۶ اجتماعی می باشد،فایل را با دقت مشاهده کنید وفعالیت های زیر را انجام دهید.

-درس های مربوط به فصل ششم اجتماعی را بادقت مشاهده کنیدو فعالیت های کتاب زا انجام دهید.

- فصل ۳ و فصل ۶ اجتماعی را مطالعه کنید.

-کتاب قرآن صفحات ۸۳،-۸۴-۸۵را روخوانی کنید.

در پناه خدا باشید.

 

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم فایل آموزشی امروز ،درس ۱۳علوم می باشد،آن  را دانلود بفرمایید و با دقت مشاهده کنید و فعالیت های زیر را انجام دهید.

-کاربرگ‌علوم را انجام دهید.

-صفحات ۱۳۸-۱۳۹ریاضی را انجام دهید.

-کتاب قرآن صفحات ۷۹تا۸۲را روخوانی کنید.

-علوم درس ۱۱و ۱۳ را مطالعه کنید.

در پناه خدا باشید.