تب

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم،فایل آموزشی امروز،مرور و یادآوری فصل ۱۲و۱۳ کتاب علوم می باشد.بعد از مشاهده ی فایل فعالیت های خواسته شده را انجام دهید.

-فعالیت خواسته شده در فایل آموزشی را انجام دهید.

-از درس ۱۵-۱۶-۱۷کتاب فارسی املا بنویسید.

-پیک شماره ی ۲۸ را انجام دهید.

شاد و پیروز باشید.

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم،فایل آموزشی امروز مربوط به دوره ی ۳ درس قرآن می باشد.لطفا فایل را مشاهده کنید وفعالیت های زیر را انجام دهید.

-از درس ۱۱تا۱۵ ،سه آیه به دلخواه خود انتخاب کنید وروخوانی کنید و همه ی نکات مربوط به وقف و اتصالات را رعایت کنید وبه صورت ویس برای معلم خود ارسال کنید.(پسرهای عزیزم اگر آیه ها کوتاه بود،تعداد آیه هارا بیشتر کنید).

-درس۱۱تا ۱۵ قرآن را مطالعه کنید.(معنی لغات،پیام های قرآنی و ...)

-از درس ۱۲-۱۳-۱۴ فارسی،یک صفحه املا بنویسید.

-درس ۱تا ۱۰ هدیه ها را مطالعه کنید.

شاد و پیروز باشید.

بسمه تعالی

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم،فایل آموزشی امروز،یادآوری فصل چهارم کتاب ریاضی شماست.لطفا فایل را مشاهده کنید و فعالیت های زیر را انجام دهید.

-کاربرگ ریاضی را انجام دهید.

-یک صفحه املا از درس ۱۰ ،۱۱ بنویسید.

شاد و سلامت باشید. 

بسمه تعالی

با سلام و احترام

پسرهای عزیز،فایل آموزشی امروز مربوط به درس ۱۹ کتاب هدیه های آسمانی می باشد،فایل را مشاهده کنید و فعالیت های زیر  را انجام دهید.

-کاربرگ هدیه های آسمانی را انجام دهید.

-از درس ۶-۷فارسی املا بنویسید.

-درس ۵تا ۱۰قرآن را مطالعه کنید.(معنی کلمات و پیام های قرآنی).

شاد و سلامت باشید.

ارادتمند 

حسینی 

بسمه تعالی

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم، فایل آموزشی امروز مربوط به یادآوری و مرور فصل سوم ریاضی می باشد.فایل را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های زیر را انجام دهید.

-تمرینات فایل آموزشی را انجام دهید.

-کاربرگ ریاضی را انجام دهید.

-معنی کلمات و پیام های قرآنی ۵درس اول کتاب قرآن را بخوانید.

شاد و پیروز باشید.

ارادتمند حسینی

بسمه تعالی

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم فایل آموزشی امروز را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های زیر را انجام دهید.

-فعالیت خواسته شده در فایل آموزشی را انجام دهید.

-از درس ۴و ۵ کتاب فارسی املا بنویسید.

-درس ۱۵-۱۶-۱۷ کتاب فارسی را با دقت مطالعه کنید.

در پناه خدا باشید 

ارادتمند حسینی

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم فایل آموزشی امروز مربوط به درس پانزدهم کتاب قرآن شما می باشد.فایل را مشاهده کنید و فعالیت های زیر را انجام دهید.

-درس قرآن را همراه با فایل صوتی که برای شما فرستاده می شودروخوانی کنید.

-درس ۱۶تا ۱۸ کتاب هدیه های آسمانی و۱۴تا آخر درس ۱۵ کتب قرآن را مطالعه کنید.

-از سه درس اول کتاب فارسی ،یک صفحه املا بنویسید.

شاد باشید 

ارادتمند حسینی

 

بسمه تعالی

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم،فایل آموزشی امروز حل تمرین و یادآوری فصل ۱و۲ کتاب ریاضی می باشد.با دقت مشاهده کنیدو فعالیت های زیر را انجام دهید.

-سوالات فایل‌آموزشی را همراه با معلم انجام دهید.

-کاربرگ ریاضی را انجام دهید.

-اجتماعی فصل ۱و۲ مطالعه شود.

شاد باشید

ارادتمند حسینی

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم فایل آموزشی امروز درس هجدهم کتاب هدیه های آسمانی است،با دقت مشاهده کنید و فعالیت خواسته شده را انجام دهید.

-کاربرگ هدیه را انجام دهید.

-صفحات۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰کتاب ریاضی را انجام دهید.

-صفحات ۹۲-۹۳-۹۴کتاب قرآن را رو خوانی کنید.

-علوم درس ۱۲ و ۱۳ را مطالعه کنید.

شاد باشید 

ارادتمند حسینی

بسمه تعالی

با سلام واحترام

پسرهای عزیزم فایل آموزشی امروز (شعر نیایش) را مشاهده کنید وفعالیت های خواسته شده را انجام دهید.

-کتاب نگارش درس۱۷ را تکمیل بفرمایید.

-کتاب ریاضی صفحات ۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷ را انجام دهید.

-صفحات ۸۹-۹۰-۹۱کتاب قرآن را روخوانی کنید.

-درس ۱۳و ۱۴ فارسی را مطالعه کنید.

موفق باشید 

ارادتمند حسینی

 

بسمه تعالی

با سلام و احترام

پسرهای گلم،فایل امروز مربوط به فصل هفتم ریاضی هست،با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام دهید.

-صفحات ۱۴۲تا۱۴۴ کتاب ریاضی را انجام دهید.

-صفحات ۸۶-۸۷-۸۸ کتاب قرآن را روخوانی کنید.

-درس ۱۱تا ۱۵ هدیه های آسمانی را مطالعه کنید.

شاد و پیروز باشید.

بسمه تعالی

با سلام و تقدیم احترام

پسرهای عزیزم،فایل آموزشی امروز فصل ۶ اجتماعی می باشد،فایل را با دقت مشاهده کنید وفعالیت های زیر را انجام دهید.

-درس های مربوط به فصل ششم اجتماعی را بادقت مشاهده کنیدو فعالیت های کتاب زا انجام دهید.

- فصل ۳ و فصل ۶ اجتماعی را مطالعه کنید.

-کتاب قرآن صفحات ۸۳،-۸۴-۸۵را روخوانی کنید.

موفق باشید 

ارادتمند حسینی

بسمه تعالی

با سلام و تقدیم  احترام

پسرهای عزیزم فایل آموزشی امروز ،درس ۱۳علوم می باشد،آن  را دانلود بفرمایید و با دقت مشاهده کنید و فعالیت های زیر را انجام دهید.

-کاربرگ‌علوم را انجام دهید.

-صفحات ۱۳۸-۱۳۹ریاضی را انجام دهید.

-کتاب قرآن صفحات ۷۹تا۸۲را روخوانی کنید.

-علوم درس ۱۱و ۱۳ را مطالعه کنید.

شاد باشید

ارادتمند حسینی

 

با سلام و عرض ادب

پسرهای عزیزم،امروز دو فایل آموزشی مربوط به فارسی و هدیه های آسمانی را با دقت مشاهده کنیدو فعالیت های زیر را انجام دهید.

-فعالیت خواسته شده در فایل آموزشی فارسی را با دقت انجام دهید.

-کتاب قرآن صفحات ۷۶-۷۷-۷۸را روخوانی کنید.

-صفحات ۱۳۶-۱۳۷ کتاب ریاضی را با دقت انجام دهید.

-فارسی درس ۱۱-۱۲مطالعه شود.

در پناه خدا باشید.

بسمه تعالی

با سلام و تقدیم احترام

پسرهای گلم ،فایل آموزشی ریاضی را دانلود بفرمایید و با دقت مشاهده کنید،(اگر نیاز بود چندین بار مشاهده کنید) و فعالیت های زیر را انجام دهید.

-تمرین های صفحات ۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵ کتاب ریاضی را با دقت انجام دهید.

-صفحات ۷۳-۷۴-۷۵کتاب قرآن را روخوانی کنید.

موفق باشید

ارادتمند

حسینی

بسمه تعالی

با سلام و تقدیم احترام

پسرهای گلم فایل آموزشی امروز را دانلود بفرماییدو مشاهده کنیدو فعالیت های خواسته شده را انجام دهید.

-کاربرگ اجتماعی را انجام دهید.

-برای ارزشیابی جامع فردا طبق بودجه بندی ارسال شده،دروس را مطالعه کنید.

-صفحات ۷۰-۷۱-۷۲قرآن را مطالعه کنید.

موفق باشید

ارادتمند حسینی

به نام خدا

با سلام وتقدیم احترام

پسرهای گلم،فایل آموزشی ریاضی را دانلود نمایید و با دقت مشاهده کنید وفعالیت های زیر را انجام دهید.

-تمرین های صفحه ی۱۳۰-۱۳۱ و فقط کاردر کلاس صفحه ۱۳۲ را انجام دهید.

- در دفتر ریاضی ۳ مثلث مختلف رسم کنید و ارتفاع های آن هارا رسم کنید.

-درس ۹و۱۰ علوم را مطالعه کنید.

-صفحات ۶۷-۶۸-۶۹ کتاب قرآن را روخوانی کنید.

شاد باشید

ارادتمند  حسینی

به نام خدا

دانش آموزان عزیز لطفاً فایل آموزشی مربوط به درس امروز را مشاهده فرمایید و فعالیت‌های زیز را انجام دهید.

- کاربرگ هدیه‌های آسمانی را حل کنید.

- درس ۶ تا ۱۰ هدیه‌های آسمانی را مطالعه کنید.

- صفحات ۶۴،۶۵ و ۶۶ کتاب قرآن را روخوانی کنید.

با سپاس

ارادتمند

حسینی

 

بسمه تعالی

با سلام و تقدیم احترام

پسرهای گلم فایل آموزشی امروز را با دقت مشاهده فرمایید و فعالیت‌های زیر را انجام دهید.

- فعالیت های خواسته شده در فایل آموزشی را انجام دهید.

- درس‌های ۶،۷ و ۱۰ فارسی را مطالعه فرمایید.

- صفحات ۶۱،۶۲،۶۳ قرآن روخوانی شود و ترجمه آیات و معنی کلمات نوشته شود.

با سپاس

رادتمند حسینی

بسمه تعالی 
با سلام و تقدیم احترام 


دانش‌آموزان عزیزم فایل‌های ریاضی ادامه درس ششم را دانلود کرده با دقت مشاهده نمایید سپس فعالیت‌های زیر را انجام دهید.
- تمرین‌ صفحه ۱۲۵ و صفحه ۱۲۹ کتاب ریاضی را حل کنید.
- درس‌های ۶,۷ و ۸ علوم را مطالعه نمایید.
- صفحات ۵۸, ۵۹ و ۶۰ قرآن را روخوانی کنید.

شاد باشید

ارادتمند حسینی