تب

با سلام

فعالیت منزل

پسرم

فیلم آموزشی فارسی رو ببین و فعالیت های آن را انجام بده.

فعالیت نگارش ، صفحه ۹۴ و ۹۶ را با کمک فایل تصویری انجام بده.

فعالیت ریاضی ، کاربرگ ریاضی را بعد از دیدن فایل تصویری انجام بده.

فعالیت قرآن ، صفحه ی ۹۰ و ۹۱ را با فایل صوتی تمرین کن.

با سلام و احترام

پسرم

فیلم آموزشی علوم را ببین و بعد از مطالعه درس از کتاب ، فعالیت های آن را انجام بده.

 

کاربرگ علوم مربوط به درس را انجام بده.

 

فعالیت ریاضی ، صفحه ی ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ را انجام بده.

 

فعالیت قرآن ، صفحه ی ۸۶ را با فایل صوتی تمرین کن.

 

ممنون

 

با سلام و احترام

فعالیت منزل:

-فیلم آموزشی علوم را از کانال مدرسه مشاهده و فعالیت آن را انجام دهید.

- حل صفحه ی 91 کتاب نگارش

- مطالعه ی صفحه ی 82 و 84 قرآن

- حل پیک هفتگی شماره ی 21

با سلام و احترام

فعالیت منزل:

- فیلم آموزشی هدیه ها ی آسمان را در کانال مدرسه مشاهده و فعالیت های آن را انجام دهید.

- مطالعه ی صفحه ی 81 قرآن

- انجام فعالیت های صفحه ی 90 کتاب نگارش

با سلام و احترام

فعالیت منزل:

- فیلم آموزشی ریاضی را در کانال مدرسه مشاهده و فعالیت های آن را انجام دهید.

-فعالیت صفحه ی 89 کتاب نگارش انجام شود.

- مطالعه ی صفحه ی 80 کتاب قرآن

با سلام و احترام

فعالیت منزل

پسرم

دو فیلم فارسی را ببین و فعالیت های آن را انجام بده.

فعالیت قران ، سوره های فیل ، ماعون ، کافرون را با فایل صوتی تمرین کن .

فعالیت نگارش ، صفحه ی ۸۷ و ۸۸ فقط تمرین های ۱ و ۲ را انجام بده.

ممنون

با سلام و احترام

فعالیت منزل

پسرم

فیلم فارسی مربوط به درس ۱۵ را ببین و فعالیت های آن را انجام بده.

ممنون

با سلام و احترام

با آرزوی شادی و سلامتی

فعالیت منزل:

فیلم آموزشی علوم را در کانال مدرسه نگاه کن و کار برگ های مرتبط با آن را انجام بده.

-فعالیت صفحه ی 84 کتاب نگارش را انجام دهید.

- صفحه ی 77 کتاب قرآن مطلعه شود.

- نوشتن املا از روی فایل ارسال شده.

با سلام و احترام

با آرزوی شادی و سلامتی

فعالیت منزل:

- فیلم آموزشی فارسی را در کانال مدرسه نگاه کن و فعالیت آن را انجام بده

- کار برگ فارسی حل شود.

-صفحه ی 83 کتاب نگارش انجام شود.

- صفحه ی 76 قرآن مطالعه شود.

- نوشتن  املا از روی فایل ارسال شده.

 

با سلام و احترام

با آرزوی شادی و سلامتی

فعالیت منزل:

- فیلم آموزشی فارسی تدریس پرچم را در کانال مدرسه نگاه کن و فعالیت های  آن را انجام بده.

- صفحه ی 82 کتاب نگارش  انجام شود.

- صفحه ی 75 کتاب قرآن مطالعه شود.

- نوشتن املا از روی فایل ارسال شده.

با سلام و احترام

با آرزوی شادی و سلامتی

فعالیت منزل:

- فیلم تدریس هدیه های آسمان را در کانال مدرسه نگاه کن و تکلیف آن را در کتاب انجام بده.

- کار برگ هدیه های آسمان را انجام بده.

-مرور سوره های کافرون،ماعون،فیل

با سلام و احترام

فعالیت منزل

پسرم فیلم شماره ی ۱۲ را ببین و چهار کاربرگ ریاضی را انجام بده.

قرآن صفحه ی ۶۳ و۶۴ و۶۵ و۶۶ و۶۷ و۶۸ را با پیام های صوتی تمرین کن .

نگارش صفحه ی ۸۰ و ۸۱ را انجام بده.

فعالیت مربوط به درس  فارسی را انجام بده.

 

با سلام

فعالیت منزل

پسرم فیلم شماره ی ۱۱ را ببین فعالیت های آن را انجام‌ بده .

کتاب قرآن صفحه ی ۶۲ انیمیشن مربوط به آن را تماشا کن و فعالیت ها را انجام بده .

کتاب نگارش صفحه ی ۷۸ و ۷۹ را انجام بده .

بعد از رو خوانی فارسی کلمه های هایلایت را یکبار بنویس .

با سلام

فعالیت منزل

پسرم فیلم شماره ی ۱۰ را دانلود کن و تمرین ها را در دفترت تمیز و مرتب انجام بده.

کتاب قرآن صفحه ی ۶۰ و ۶۱ را تمرین کن .

فعالیت منزل

پسرم

فیلم شماره ی ۹ را دانلود کن فعالیت های آن را انجام بده.

کاربرگ علوم را با دقت انجام بده.

کتاب نگارش صفحه ۷۷ را خوش خط و زیبا انجام بده.

کتاب قرآن صفحه ۵۸ و ۵۹ را تمرین کن .

ولادت با سعادت

مولای عاشقان ، امیر مؤمنان ، علی علیه السلام و روز پدر

 

مبارک باد.

 

با سلام و احترام

با آرزوی سلامتی و شادابی

فعالیت منزل:

فیلم آموزشی شماره ی  شماره ی 8 در محتوای آموزشی اسفند ماه پایه دوم را نگاه کرده و کار برگ های ریاضی شماره ی 2،3،4،5 را انجام دهید.

- فعالیت صفحه ی 75 کتاب نگارش انجام شود و صفحه ی 69 قرآن مطالعه شود.

با سلام و احترام

با آرزوی سلامتی و شادابی

فعالیت منزل:

-فیلم آموزشی شماره ی 7 در محتوای آموزشی اسفند ماه پایه ی دوم را نگاه کنید و فعالیت آن را انجام دهید.

- فعالیت صفحه ی 74 نگارش و مطالعه ی صفحه ی 65 تا 68 قرآن انجام شود.

با سلام و احترام

با آرزوی سلامتی و شادابی

فعالیت منزل:

فیلم آموزشی شماره ی 6 را در محتوای آموزشی اسفند ماه پایه دوم نگاه کرده و فعالیت آن را انجام دهید.

-فعالیت صفحه ی 73 کتاب نگارش و مطالعه ی صفحه ی 64 قرآن انجام شود.

با سلام و احترام

با آرزوی سلامتی و شادابی

فعالیت منزل:

فیلم آموزشی شماره ی5 در محتوای آموزشی اسفند ماه پایه ی دوم را نگاه کرده و فعالیت آن را انجام دهید.

-فعالیت صفحه ی 72 کتاب نگارش و مطالعه ی صفحه ی 62 و 63 کتاب قرآن

با سلام و احترام

 آرزوی سلامتی و شادابی

فعالیت منزل:

-فیلم آموزشی شماره ی 4 در محتوای آموزشی اسفند ماه پایه ی دوم را نگاه کرده  و فعالیت  آن را انجام دهید.

-انجام فعالیت صفحه ی 71 کتاب نگارش

-مطالعه ی صفحه ی 60 و 61 قرآن