تب

باسلام

فعالیت منزل

فایل آموزشی علوم دانلود و مشاهده شود.

فایل آموزشی ریاضی(ساعت)دانلود و مشاهده و فعالیت آن انجام شود.

فایل عروسکی املا دانلود و مشاهده و نوشته شود.

فایل آزمایش علوم دانلودو مشاهده شود

همه در گنجینه سوالات پایه اول گذاشته شده است.

با سپاس

باسلام

فعالیت منزل

فایل اندازه گیری ریاضی از گنجینه سوالات پایه اول دانلود شده و مشاهده شود.

دستورالعمل ریاضی انجام شود.

کار برگ ریاضی انجام شود.

از دفترچه شوق خواندن قسمت ه ده کلمه انتخاب شده و از روی آن چند بار بنویسند.

باسپاس

باسلام و احترام

لطفا- فایل قر آن دوره ی پیام های قرآنی 

-علوم قسمت اول هوا

را از کانال مدرسه دریافت بفرمایید و با دقت مشاهده کنید.

7کلمه از اُ استثنا انتخاب کنید و با آن جمله بسازید.

نوشتن املا از اُ استثنا

- فایل آموزشی عدد نویسی از عدد 20 تا 25 را از کاتال مدرسه دریافت کنید وبعد از دیدن آ ن در دفتر خود از عدد 20 تا 25 را با شکل و جدول انجام دهید

با تشکر

باسلام و احترام

پسر گلم فایل مربوط به محور و دستو رالعمل آ ن را از کانال مدرسه دریافت کنید و با دقت آن را مشاهده کنید و فعالیت های مربو ط به آ ن را انجام دهید.

فایل مربو ط به املای ج را از کانل مدرسه دریافت کنید و فعالیت مربو ط به آ ن را انجام دهید.

باتشکر

باسلام و احترام

پسرم فعالیت های زیر را انجام دهید.

- فایل روخوانی درس خروس خوش اواز را مشاهده کن.

- انجام کاربرگ اُ استثنا

-انجام کاربرگ شماره ی 1 ریاضی

باتشکر

باسلام و احترام

پسر گلم فایل های آموزشی را به ترتیب زیر از کانال مدرسه دانلود کن:

1_ ادامه ی تدریس اُ استثنا

2_تدریس خانواده های کلمات اُ استثنا

3_ دستورالعمل انجام فعالیت

باسلام و احترام

فعالیت در کلاس 

امروز دو صفحه از تم 11 انجام شد.

تمرین رو خوانی از فارسی آموز کلاس اولی ها انجام شد.

املا گفته شد.

نشانه ی ج تدریس شدو کلمات و ترکیبات و تعدادی از کلمات آن تمرین شد.

رو خوانی از درس نارنج و برنج انجام شد.

فعالیت در منزل

انجام پیک هفتگی

رو خوانی از درس نارنج و برنج

نوشتن املا از ت

با تشکر شاد باشید.

با سلام و احترام

امروز کتاب نوشتاری انجام شد.

ریاضی دو صفحه از تم 16 انجام شد

فعالیت در منزل

انجام پلی کپی های ارسالی

روخوانی از نشانه ی ل

باتشکر

باسلام و احترام

لطفا جمله سازی و ریاضی داخل دفتر انجام شود.

نوشتن املا از نشانه ی خ 

روخوانی از شوق خواندن از ل

باتشکر شاد باشید.

باسلام و احترام

انجام فعالیت داخل دفتر

رو خوانی از درس گل

نوشتن املا از ق

باتشکر

باسلام و احترام

انجام فعالیت داخل دفتر

رو خوانی از درس گل

نوشتن املا از ق

باتشکر

باسلام و احترام

امروز نشانه ی ق تکرار شد و کلمات و جمله های آن تمرین شد.

رو خوانی از شوق خواندن تمرین شد.

قرآن پیام های قرآنی و سوره ی فلق تمرین شد.

گرو ه دوم طرح تحقیقی با عنوان انواع حرکت جانوران اجرا شد.

فعالیت در منزل

انجام پلی کپی های ارسالی

روخوانی از شوق خواندن از نشانه ی ق

نوشتن املا از خ

باتشکر

میلاد حضرت فاطمه (س) و رو ز مادر را تبریک می گوییم.

باسلام و احترام

امروز اولین گروه طرح جابر توسط دانش آموزان در کلاس در حضور خانم جامی زاده و خانم سراج و خانم عباسی اجرا شد با موضوع شکلات

کتاب نوشتاری نشانه ی خ کامل شد.

فعالیت در منزل

انجام جمله سازی های داخل دفتر

انجام کاربرگ های ارسالی

رو خوانی از شوق خواندن از نشانه ی خ

نوشتن املا از نشانه ی ف با تشکر

سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک می گوییم

باسلام و احترام

امروز نشانه ی خ تدریس شدو کلمات و ترکیبات آن تمرین شد.

از درس درخت رو خوانی شد.

ریاضی جدول ارزش مکانی تمرین شد.

فعالیت منزل

انجام پلی کپی های ارسالی

رو خوانی از درس درخت

باتشکر

باسلام و احترام

امروز سوره ی فلق  تمرین شد.

ریاضی لز عدد 15 تا بیست تمرین شد.

کتاب نوشتاری انجام شد.

فعالیت در منزل

انجام فعالیت های داخل دفتر

رو خوانی از درس ف از شوق خواندن

باتشکر

باسلام و احترام

انجام سرمشق داخل دفتر

نوشتن املا از نشانه ی گ

رو خوانی از شوق خواندن از نشانه ی گ

با تشکر

باسلام و احترام

کتاب نوشتاری کامل شد.

ریاضی دو صفحه از کتاب تمرین شد.

فعالیت در منزل

ازشوق خواندن درس گ رو خوانی تمرین شود.

از نشانه ی گ 5 کلمه انتخاب کند و با آن جمله بسازد و دو بار از روی جمله ها بخواند.

با تشکر

باسلام و احترام

امروز مفهوم تفریق مجددا تمرین شدو فعالیت های مربوط به کتاب انجام شد.

علوم آزمایش های مربوط به خاک در آزمایشگاه انجام شد.

املا گفته شد.

رو خوانی از درس پ انجام شد.

درس گ تدریس شدو کلمات و ترکیبات آن تدریس شد.

فعالیت منزل

لطفا از درس جنگل روخوانی شود.

سرمشق داخل دفتر انجام شود.

نوشتن املا از نشانه ی پ

باتشکر شاد باشید.

باسلام و احترام

امروز کلمات و ترکیبات نشانه ی پ تمرین شد.

ای پنهان مجددا توضیح داده شد.

کلمات مربوط به آن تکرار شد.

روخوانی ازشوق خواندن از درس پ انجام شد.

علوم بخش خاک تدریس شد.

بچه ها فیلم اموزشی مربوط به آن را مشاهده کردند.

 

فعالیت در منزل

با کلمه های داده شده جمله بسازد.

روخوانی از درس پ از شوق خواندن

نوشتن املا از درس واو

باتشکر

باسلام و احترام

امروز نشانه ی واو تمرین شد.

کتاب شوق خواندن تمرین شد.

تمرین روان خوانی از فارسی آموز کلاس اولی ها انجام شد.

ریاضی جدول سودوکو والگویابی متصل تمرین شد.

اِدوستی تمرین شد.

فعالیت در منزل

تمرین فارسی و ریاضی داخل دفتر انجام شود.

روخوانی ازشوق خواندن از درس و انجام شود

باتشکر