تب

سلام پسرای گلم

امیدوارم که سلامت باشید و مثل همیشه شاد و خوشحال

پسرای گل فایل ۲ هوا که در کانال فرستادم رو خوب ببینید که میخوایم درباره ش باهم صحبت کنیم.

فایل تدریس ساعت را از سایت دانلود کنید و بعد فعالیت مربوط به آن را انجام بدید.

املای عروسکی اُ استثنا را در دفتر مشق بنویسید.

سلام پسرهای گلم

دانلود فایل اندازه گیری ریاضی از قسمت گنجینه سوالات پایه اول.

انجام دستورالعمل ریاضی.

انجام کاربرگ ریاضی.

از درس ه شوق خواندن ۱۰ کلمه انتخاب کن و در دفتر مشقت یک خط بنویس.

با سلام

پسرم فایل آموزشی هوا قسمت اول را از سایت مدرسه قسمت گنجینه سوالات پایه اول دانلود کن و مشاهده کن.

فایل آموزشی ریاضی هم از قسمت گنجینه سوالات پایه اول دانلود کن و ببین.

۷ کلمه از شوق خواندن درس اُ استثنا انتخاب کن و با آن جمله بساز.

با سلام

پسرم فایل آموزش محور را از سایت مدرسه قسمت گنجینه سوالات پایه اول دانلود کن و فعالیت مربوط به آن را انجام بده.

املای صوتی درس ج را از قسمت گنجینه سوالات پایه اول دانلود کن و در دفترت بنویس.

با سلام

پسرم فعالیت های زیر را انجام بده:

1. فایل روخوانی درس خروس خوش آواز را مشاهده کن.

2. انجام کاربرگ اُ استثنا.

3. انجام کاربرگ شماره یک ریاضی.

با سلام

پسر گلم فایل های آموزشی را به ترتیب زیر از کانال مدرسه دانلود کن:

1. ادامه ی تدریس اُ استثنا.

2. تدریس خانواده های کلمات اُ استثنا.

3. دستورالعمل انجام فعالیت.

 

باسلام

پسر گلم از روی شوق خواندن امروز روخوانی کن.

با سلام

فعالیت کلاسی:

آموزش نشانه "ج".

مسابقه بازی و ریاضی.

تمرین جمله نویسی و مهارت خواندن.

فعالیت منزل:

انجام فعالیت دفتر مشق.

کاردستی با صدای "ج" درست کن.

با عرض سلام

فعالیت کلاسی:

آموزش نشانه "ق".

تمرین مهارت ترکیب و کلمه سازی.

تمرین جدول ارزش مکانی در ریاضی.

فعالیت منزل:

تکمیل سرمشق.

انجام فعالیت ریاضی.

انجام پیک هفتگی.

با سلام

فعالیت کلاسی:

آموزش صدای "خ".

آموزش جدول ارزش مکانی در ریاضی.

کار با گل سفال در آزمایشگاه.

فعالیت منزل:

تکمیل سرمشق.

املا از درس "ف".

نقاشی "شهر من تهران".

باسلام

فعالیت کلاس:

روخوانی درس "ف".

مهارت نوشتن و جمله سازی کارشد.

مفهوم جمع ۳ عدد در ریاضی کار شد.

فعالیت منزل:

انجام فعالیت دفتر مشق.

روخوانی از درس "ف"  شوق خواندن.

یک نقاشی آزاد در کاغذ a4.

با سلام

آموزش نشانه "گ".

املا گفته شد.

مهارت نوشتن و ترکیب کار شد.

ریاضی کار با خط کش انجام شد.

فعالیت منزل:

انجام فعالیت دفتر مشق.

املا از درس "پ"  شوق خواندن.

با عرض سلام

فعالیت کلاسی:

کتاب نگارش کار شد.

تکرار نشانه های و ترکیب ها.

علوم: آشنایی با انواع خاک.

فعالیت منزل:

کاردستی یک جانوری که در خاک زندگی می کند را درست کن.

فردا س0 بادکنک سفید و قرمز و سبز، بادکرده بیاور.

با سلام

فعالیت کلاسی:

آموزش علامت تفریق در ریاضی.

تمرین نوشتن ترکیبات نشانه ها.

جمله نویسی درباره ی زمستان.

علوم:بخش ابزارها.

فعالیت منزل:

جمله نویسی در دفتر مشق.

انجام پیک.

روخوانی کامل از شوق خوانون.

رنگ آمیزی پرچم ایران.

ساخت ۴ عدد از کپی چتر.

با سلام

فعالیت کلاسی:

املا گفته شد.

روخوانی کار شد.

جمله نویسی تمرین شد.

فعالیت منزل:

انجام فعالیت دفتر مشق.

املا از درس "ی".

روخوانی از درس "ک".

با عرض سلام

آموزش نشانه "ک" با ساخت اوریگامی کفشدوزک.

آموزش علامت جمع و تمرین و بازی.

فعالیت منزل:

انجام سرمشق.

انجام پیک هفتگی.

انجام فعالیت دفتر شطرنجی.

با عرض سلام

فعاليت كلاسي:

تكميل تدريس صداي "اُ".

تمرين نوشتن تركيبات و جمله سازي.

رياضي: تمرين اندازه گيري انجام شد.

علوم: آشنايي با استفاده از سنگ هاي مختلف.

فعاليت منزل:

انجام سرمشق.

انجام كاربرگ.

روخواني از درس "اُ".

روز شنبه يك چوب لباسي نازك با 10 عدد گيره لباس بياوريد.

با عرض سلام

پسرهای گلم اول خیلی خوب و با دقت ویس آموزشی کلاس اول را از کانال مدرسه دانلود و گوش کنید.

بعد از گوش دادن ویس، صفحه ( ی) میانجی از شوق خواندن را یک بار بخوان و از روی کلمه هاش در دفتر مشقت یک بار بنویس.

پسر گلم با سنگ هایی که جمع آوری کردی یک کاردستی زیبا درست کن.

امیدوارم از این روزهای برفی لذت ببری.

 

پسرهای گلم سلام

خدارا شکر می کنیم که امروز برف زیبای زمستان رامی بینیم و لذت می بریم.

عزیزانم سرمشق های زیر را در دفتر مشقت بنویس.

اُ     ُ    اُمید    تُند    مُدیر    دُرُست     شُتُر

جدول سودوکوی زیر را حل کن.

با سلام

فعالیت کلاس:

آموزش "ای" پنهان.

تمرین بیشتر و کمتر در ریاضی.

تقویت مهارت نوشتن.

فعالیت منزل:

انجام فعالیت دفتر مشق.

روخوانی از درس "ی" و "ای " پنهان.

پسرم سنگ های مختلف جمع کند و بشورد و فدا بیاورد.