تب

باسلام

فعالیت منزل

کاربرگ های ریاضی از قسمت گنجینه ی سوالات پایه اول برداشته و انجام شود.

دوره ی پیام های قرآنی از قسمت گنجینه سوالات پایه اول دانلودومشاهده شود.

املای اُاستثنا از قسمت گنجینه سوالات پایه اول دانلود و نوشته شود‌.

با سپاس

باسلام

فعالیت منزل

فایل آموزش علوم.بخش هوا.قسمت اول را از گنجینه سوالات پایه اول دانلود کن و ببین.

فایل آموزشی ریاضی را از گنجینه سوالات پایه اول دانلود کن و ببین.

۷کلمه از شوق خواندن ،درس اُاستثنا انتخاب کرده و با آن جمله بساز.

با سپاس

باسلام

فعالیت منزل

فایل آموزشی محور را ازسایت مدرسه قسمت گنجینه سوالات پایه اول دانلودکرده و فعالیت مربوط به آن را انجام بده.

املای صوتی درس ج راازقسمت گنجینه سوالات پایه اول دانلودکرده وبنویس.

با سپاس

باسلام

پسرم فعالیت های زیر را انجام بده:

1.فایل روخوانی درس خروس خوش آواز رامشاهده کن.

2.انجام کاربرگ اُاستثنا

3.انجام کاربرگ شماره1 ریاضی

باسلام پسرگلم فایل های آموزشی را به ترتیب زیرازکانال مدرسه دانلود کن :

1. ادامه ی تدریس اُاستثنا

2.تدریس خانواده های  کلمات اُاستثنا

3.دستورالعمل انجام فعالیت

باسپاس

باسلام

با آرزوی سلامتی وموفقیت درتمام مراحل زندگی برای شما پسران عزیزم

لطفا تلگرام مدرسه را باز کرده و ویسی که براتون گذاشتم رو گوش کنید.

با سپاس

باسلام

فعالیت کلاس

فارسی صفحه ۶۸تدریس شد.

نگارش صفحه۸۸انجام شد.

ریاضی صفحه۱۱۲ تدریس شد.ودانش آموزان با اعداد روی ساعت آشنا شدند‌.

علوم مبحث هوا شروع شد.

جشنواره اسباب بازی برگزار شد.

فعالیت منزل

کلمه ای در دفتر روز نگار برای هر دانش آموز نوشته شده است.روی کاغذA۴برای آن نقاشی زیبایی بکشند و پایین آن خود کلمه رابنویسند و بیاورند تا به تابلوی کلاس چسبانده شود.

یک املا بنویسند.

پیک شماره ۱۸ انجام شود.

با سپاس

باسلام

فعالیت کلاس

امروز دانش آموزان به تماشای تئاتر کودکانه(آرزوهای یک موش کور)رفتندوبسیار لذت بردند .تئاتر شاد و آموزنده ای بود.

نگارش صفحه ۸۷ را انجام دادند.

پلی کپی علوم مربوط به ابزار ها انجام دادند.

پلی کپی ریاضی جهت تمرین دروس گذشته حل شد.

املای سرعتی گفته شد.علوم بخش هوا شروع شد.

فعالیت منزل

داستان نمایش امروز را برای مادر تعریف کرده ومادران گرامی زحمت بکشند و بنویسند.وپسر گلم برای داستان خودیک نقاشی بکشد.

با کلمات داده شده جمله بسازند.

باسپاس

باسلام

فعالیت کلاس

فارسی درس ج تدریس شد.

نگارش صفحه۸۶ انجام شد.

ریاضی صفحه ۱۱۱تدریس شد.و دانش آموزان بوسیله نی با دسته یکی و ده تایی آشنا شدند و عددهای ۱۱ تا ۱۹ را ساختند.

پلی کپی علوم انجام شد.

فعالیت منزل

یک املا به پدر خود بگویند.

از روی کلمات داده شده چند بار بنویسند.

باسپاس

باسلام

فعالیت کلاس

دانش آموزان گروه اول، تحقیق خود را در حضور اولیا و دیگر دانش آموزان به زیبایی ارائه دادند.

فارسی درس ل تدریس شد.

نگارش صفحه ۸۵ انجام شد.

ریاضی صفحه۱۰۹ ،قرینه آموزش داده شد.

املا از درس ق گفته شد.

فعالیت منزل

از روی کلمات داده شده چند بار بنویسند.

فرش منزل را با دقت مشاهده کنند و ببینند کدام قسمت های آن با هم تقارن دارد.

باسپاس

باسلام

فعالیت کلاس

فارسی از دفترچه شوق خواندن قسمت ق روخوانی شد.

نگارش صفحه۸۴ نوشته شد.

ریاضی صفحه ۱۰۷ و۱۰۸ تدریس شد و دانش آموزان تا عدد ۱۹ را فراگرفتند.

املای پای تخته ای گفته شد.

علوم فصل خاک پرسیده شد.

فعالیت منزل

دفترچه شوق خواندن روخوانی شود.

با کلمات داده شده جمله بسازند.

از عددصفر تا نوزده بنویسند.

پیک شماره ۱۷ انجام شود.

باسپاس

باسلام

فعالیت کلاسی

فارسی درس ق تدریس شد.

نگارش صفحه ۸۳ انجام شد.

ریاضی صفحه ۱۰۵ و۱۰۶ انجام شد و دانش آموزان با خط کش کار کردند.

قرآن صفحه ۵۲ پیام قرآنی در رابطه با نماز تدریس شد.

فعالیت منزل

از روی کلمات داده شده چند بار بنویسند.

پلی کپی داده شده انجام شود.

یک املا بنویسند.

با سپاس

باسلام

فعالیت کلاس

فارسی ادامه درس خ صفحه۶۲ تدریس شد.

نگارش صفحه۸۲ انجام شد.

در آزمایشگاه دانش آموزان با گل سفالگری وسیله ای درست کردند.

ریاضی صفحه ۱۰۴ تقارن تدریس شد.

قرآن صفحه ۵۰ آشنایی باوقت نماز صبح آموزش داده شد.

مسابقه ی جمع و تفریق برگزارشد.

فعالیت منزل

روی میز یا زمین املا بنویسند.

با کلمات داده شده جمله بسازند.

با تعداد قاشق و چنگال های کنار ظرفشویی منزل جمع و تفریق بسازند.و جواب ان را پیدا کنند.

باسپاس

باسلام

فعالیت کلاسی

فارسی درس خ تدریس شد.

نگارش صفحه ۸۱ انجام شد.

ریاضی صفحه ۱۰۲ و ۱۰۳ دسته های یکی ده تایی آموزش داده شد.

ریاضی با نی ها دسته های ده تایی درست شد.

فعالیت منزل 

از روی کلمات داده شده چند بار بنویسند.

باسپاس

باسلام

فعالیت کلاس

فارسی در دفترچه شوق خواندن کلمات وجملات مربوط به نشانه ی  ف خوانده شد.

نگارش صفحه۸۰ انجام شد.

ریاضی صفحه ۱۰۰و۱۰۱ مبحث دسته بندی تدریس شد.

قرآن صفحه ۴۸ و ۴۹ تدریس شد.

فعالیت منزل

در منزل شیئی پیدا کنند که تقارن داشته باشد و تصویر آن رادر دفتر تلاش بکشند.

با کلمات داده شده در دفتر تلاش جمله بسازند.

پیک شماره۱۶ انجام شود.

اولیا گرامی

فردا پنج شنبه ۹۸/۱۱/۱۷درجشن تلاش دانش آموزان منتظر حضورسبزتان هستیم.

باسپاس

 

باسلام

فعالیت کلاس

فارسی درس ف تدریس شد.

نگارش صفحه۷۹ انجام شد.

ریاضی جمع و تفریق تمرین شد.

قرآن صفحه ۴۷ تدریس شد.

علوم صفحه ۶۳ خاک مناسب کشاورزی ،تدریس شد.

فعالیت منزل

از روی کلمات داده شده چند بار بنویسند.

به فرش خانه نگاه کنند که آیا تقارن دارد یا نه.

با سپاس

 

باسلام

فعالیت کلاس

فارسی درس گ تدریس شد.

نگارش صفحه۷۷ انجام شد.

در آزمایشگاه انواع خاک ها مشاهده شد.

ریاضی صفحه ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ انجام شد .جمع و تفریق باشکل انجام شد.

جهت تقویت دست ورزی با خمیر بازی گروهی انجام شد.

فعالیت منزل

از روی کلمات داده شده چند بار بنویسند.

روی هوا املا بنویسند.

با سپاس

باسلام

فعالیت کلاس

فارسی از دفترچه شوق خواندن قسمت پ روخوانی شد.

نگارش صفحه ۷۶ انجام شد.

ریاضی صفحه۹۴،تقریق و علامت آن تمرین شد.

علوم فصل ابزار مرور و پرسیده شد.

املای پای تخته ای از پ گفته شد.

قرآن صفحه ۴۴ انجام شد.

فعالیت منزل

با کلمات داده شده جمله بسازند.

باسپاس

باسلام

فعالیت کلاسی

فارسی درس و داده شد.

نگارش صفحه۷۳انجام شد.

ریاضی صفحه۸۹ تقارن اشکال شطرنجی تدریس شد.

علوم فصل سنگ ها پرسیده شد.

املا در برگه گفته شد.

در آزمایشگاه سنگ ها طبقه بندی شد.

برای تقویت تمرکز و دست ورزی کاردستی درست شد.

فعالیت منزل

امروز دانش آموزان سرمشق دفترتلاش راخود نوشتند.

فردا هر یک از دانش آموزان یک ابزار بی خطر بیاورند و درمورد آن توضیح دهند‌

با سپاس

باسلام

فعالیت کلاس

نگارش صفحه۷۲انجام شد.

ریاضی صفحه۸۸جمع هایی که جواب آن ۱۰ می شود تمرین شد.

علوم صفحه۵۷ چگونگی تشکیل خاک از سنگ تدریس شد.

قرآن صفحه۵۵ تدریس شد.

دفترچه شوق خواندن صفحه مربوط به ک روخوانی شد.

فعالیت منزل

با کلمات داده شده جمله سازی کنند.

کجاها بیشتر سنگ یافت می شود .تحقیق کنند.

با سپاس