تب

به نام خدا

با سلام

فعالیت کلاسی امروز ما:

کار با رنگ اکرلیک (مفهوم تقارن)

کامپیوتر برگزار شد

رنگ آمیزی کاربرگ واحد کار ایران

زبان برگزار شد

هنر 

به نام خدا

با سلام

فعالیت کلاسی امروز ما:

تمرین شعر خوانی و سوره ها

تقویم روز کار شد

ورزش برگزار شد

لگو و بازی

زبان برگزار شد

شروع واحد کار دوستت داریم ایران

ارایه فعالیت های پژوهش توسط بچه ها در کلاس 

نمایش فیلم

به نام خدا

با سلام

فعالیت کلاسی امروز ما:

تمرین شعر خوانی و سوره ها

تقویم روز کار شد

سرود:تمرین شعر جشن حاصل تلاش

دست ورزی :انجام دادن فعالیت با مداد سیاه

ایرانشناسی:

گفت و گوی کلاسی در رابطه با سفر هایی که تا به حال رفته ایم

 

به نام خدا

با سلام

فعالیت کلاسی امروز ما:

تمرین شعر خوانی و سوره ها

تقویم روز کار شد

فعالیت: ایفای نقش یکی از اعضای خانواده توسط بچه ها در کلاس 

واحد کار: بحث و گفت و گو در رابطه با هوای پاک و آلوده و رنگ آمیزی کاربرگ

زبان برگزار شد

هنر: ساخن اوریگامی 

 

 

به نام خدا

با سلام

فعالیت کلاسی امروز ما:

تمرین شعر خوانی و سوره ها

تقویم روز کار شد

زبان آموزی:نشانه ی (ه) و ساخت کاردستی هواپیما با وسایل بازیافتی

مهارت ها برگزار شد

ریاضی:آموزش عدد 8  و انجام کاربرگ

آشنایی با الگوی صحیح مصرف آب

و انجام کاربرگ

به نام خدا

با سلام

فعالیت کلاسی امروز ما:

تمرین شعر خوانی و سوره ها

تقویم روز کار شد

شروع واحد کار محیط زیست(هوا)

ورزش برگزار شد

لگو و قصه گویی و بازی

زبان برگزار شد

نمایش فیلم

به نام خدا

با سلام

فعالیت کلاس یامروز ما:

تمرین شعر خوانی و سوره ها

تقومی روز کار شد

آزمایشگاه: مشاهده عمل تبخیر آب و ایجاد بخار و تماشی کلیپ چرخه ی آب و ماکت چرخه ی آب

کتابخانه: تحویل کتابها و قصه گویی

نقاشی چرخه ی آب با ماژیک

زبان:کتابهای زبان تحویل داده شد/لطفا نام نویسی کنید و شنبه بفرستید

 

 

به نام خدا

با سلام

آموزش سوره ی نصر/شعر خوانی انفرادی

زبان آموزی: آموزش نشانه ی (ب) به همراه ساخت کاردستی بستنی

ورزش و مهارتهای حسی حرکتی

سرود و بازی

دست ورزی انجام شد

آشنایی با شهر قزوین و اماکن دیدنی و تاریخی و ...

 

به نام خدا

با سلام خدمت اولیای گرامی

لطفا فایل زیر را چاپ کنید و پسرم تکلیف مربوطه را انجام دهد و با خود به مدرسه بیاورد

با سپاس

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

 

 

به نام خدا

با سلام

فعالیت کلاسی امروز ما:

تمرین شعر ها و سوره ها به صورت انفرادی

خمیر بازی

بازی با اسباب بازی ها(حیوانات) و اجرای مسابقه

آزمایشگاه: مشاهده ی کلیپ آموزشی حیوانات اهلی و و حشی و بازی با کارتها ی حیوانات و اجرای مسابقه ی گروهی

زبان برگزار شد

به نام خدا

با سلام

فعالیت کلاسی امروز ما:

تمرین شعر خوانی به صورت انفرادی/تقویم رو زکار شد

ورزش و مهارتهای حسی حرکتی

سرود و بازی

مهارتهای دست ورزی :انجام کاربرگ با مداد سیاه

رنگ آمیزی کاربرگ حیوانات

زبان آموزی:مرور نشانه ها

 

 

 

با عرض سلام

فعالیت کلاسی:

املا گفته شد.

بازی با ماشین ها انجام شد.

آشنایی با مفهوم کمتر و بیشتر در ریاضی.

مهارت نوشتن کار شد.

فعالیت در منزل:

فعالیت دفتر مشق انجام شود.

روخوانی از درس "ش" شوق خواندن انجام شود.

پسرم یک نقاشی بکشد از شغلی که با آب سرو کار دارند.

به نام خدا

فعالیت های امروز ما؛

تمرین شعر / سوره حمد

تقویم روز گفته شد.

نقاشی موضوعی واحد کار حیوانات کشیده شد.

 کامپیوتر برگزار شد.

آموزش عدد7 و انجام کار

زبان برگزار شد

دست ورزی انجام شد

هنر و کشیدن نقاشی

 

به نام خدا

با سلام

فعالیت کلاسی امروز ما:

آموزش شعر حیوانات / تمرین سوره ی حمد

شروع واحد کار حیوانات(اهلی و و حشی: نوع غذا/محل زندگی و...)

ورزش و مهارتهای حسی حرکتی

لگو و بازی

زبان 

نمایش فیلم(تماشای کلیپ آموزشی حیوانات اهلی و وحشی)

 

به نام خدا

با سلام

فعالیت کلاسی امروز ما:

تمرین شعر زمستان/سوره ی حمد/تقویم رو زکار شد

آزمایشگاه: مشاهده ی انیمیشن چرخه ی زندگی قورباغه و پروانه به همراه کشیدن نقاشی آن

کتابخانه:قصه گویی خانه ی خرگوش

زبان برگزار شد

انجام دادن کاربرگ عدد شش به همراه رنگ آمیزی

خمیر بازی

بازی با اسباب بازی های فکری

به نام خدا

با سلام

فعالیت کلاسی امروز ما:

تمرین شعر زمستان/سوره ی توحید

زبان آموزی: آموزش صدای (ق) به همراه قصه گویی قوری قورباغه و ساخت کاردستی قورباغه

عمو ورزش و بازی

عمو شکلات و بازی

مهارتهای دست ورزی: انجام دادن کاربرگ مرتبط

ایران شناسی: آشنایی با شهر یزد و اماکن دیدنی / تاریخی / صنایع دستی و سوغاتی های این شهر و یادگیری موقعیت مکانی آن روی نقشه

...پسر گلم در رابطه با قورباغه ها و زندگی آنها از بزرگترها پرسش و جو کن و در کلاس برای دوستانت بازگو کن...

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

با سلام

فعالیت کلاسی امروز ما:

تمرین شعر خوانی گروهی زمستان/ تمرین سوره حمد به صورت انفرادی

تقویم رو زکار شد

شناخت  عدد 5 به همرا رنگ آمیزی کاربرگ مرتبط

مهارتهای زندگی برگزار شد

انجام دادن فعالیت دست ورزی

آشنایی با ماهی ها به عنوان موجودات زنده

نقاشی آزاد با استفاده از مداد رنگی یا پاستل

قصه گویی

...اولیای گرامی فردا راس ساعت 16 در جلسه ملاقات عمومی منتظر شما هستیم...

با تشکر 

به نام خدا

با سلام

فعالیت کلاسی امروز ما :

تمرین شعر خوانی زمستان و سوره ی حمد/تقویم روز کار شد

ورزش و مهارتهای حسی حرکتی

لگو : بازی و قصه گویی

زبان برگزار شد

شروع واحد کار موجودات زنده و غیر زنده (پرسش و پاسخ کلاسی)

نمایش فیلم

...پسر گلم درخانه بگرد و موجودات زنده و غیر زنده را پیدا کن و نقاشی اش را بکش...

 

 

 

به نام خدا

فعالیت کلاسی امروز ما:

شعر خوانی زمستان/سوره حمد/تقویم روز کار شد

خمیر بازی

رنگ آمیزی کاربرگ فصل زمستان

رفتن به کتابخانه و تحویل کتابها

زبان برگزار شد

بازی با اسباب بازی های فکری

 تمرین دریافت و پرتاب توپ به صورت انفرادی

به نام خدا

با سلام

فعالیت کلاسی امروز ما:

تمرین شعر خوانی(شعر زمستان)/ سوره ها (سوره ی حمد)/ تقویم روز کار شد

رنگ آمیزی نشانه ی ( و) و ساخت کلاژ وانت با کاغذ رنگی

آشنایی با جدول نقطه یابی و تمرین در کاربرگ

آشنایی با شهر همدان ( سوغات/ صنایع دستی و اماکن دیدنی)

عمو سرود و بازی وتمرین شعر

عمو ورزش و بازی و ورزش