تب

پایه اول
این هفته فرزندانم نحوه کشیدن موش را اموزش دیدند.
پایه دوم
پسرانم یاد گرفتند خرگوش زیبایی با هویجش بکشند.
پایه سوم
پسران طرح زیبایی از زیر اب و ماهی ها و... زیبا کشبدند و‌به زیبایی رنگ کردند.
پایه ششم
دانش اموزان عزیزم طراحی بسیار زیبایی از پاییز انجام دادند.

کلاس چهار 

پسرانم با سبزیجات مهر های زیبایی ساختند و‌با گواش طرح های بسیار زیبایی را خلق کردند.

پایه چهارم، ادامه هاشور هفته گذشته را انجام دادندو طراحی خود را کامل کردند.